Chứng từ đối với khoản chi bồi thường hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #444724 03/01/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Chứng từ đối với khoản chi bồi thường hợp đồng

  Chứng từ đối với khoản chi bồi thường hợp đồng
   
  Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Cục thuế Bình Dương ban hành Công văn số 17988/CT-TTHT hướng dẫn về khoản chi bồi thường hợp đồng. Theo đó:
   
  Trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi tiền bồi thường thiệt hại cho khách hàng do giao hàng không đạt chất lượng (được quy định cụ thể trong hợp đồng), khi nhận tiền bồi thường khách hàng lập chứng từ thu và không phải lập hóa đơn.
   
  Công ty căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền và khoản chi bồi thường thiệt hại này Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đảm bảo chứng từ theo quy định (hợp đồng kinh tế, biên bản làm việc giữa hai bên, chứng từ chi tiền của Công ty và chứng từ thu tiền của khách hàng
   
  Toàn văn như sau:
   
  Kính gửi: Công ty TNHH UPM (Việt Nam)  
  Địa chỉ: Lô 1P A4, KCN Dệt may Bình An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  MST: 3702109860
   
  Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 01112016/UPM-CT  ngày 06/12/2016 của Công ty về chi bồi thường hợp đồng.
  Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:
   
  Căn cứ khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: 
   
  “1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
  Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền…
   
  Ví dụ 11: Doanh nghiệp A nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ doanh nghiệp B là 50 triệu đồng thì doanh nghiệp A lập chứng từ thu và không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền trên.”.
   
  Căn cứ khoản 13, Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính quy định:
   
  “13. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.
   
  Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh thấp hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp đơn vị trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.
   
  Các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư.”                                                                                      
  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi tiền bồi thường thiệt hại cho khách hàng do giao hàng không đạt chất lượng (được quy định cụ thể trong hợp đồng), khi nhận tiền bồi thường khách hàng lập chứng từ thu và không phải lập hóa đơn. Công ty căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền và khoản chi bồi thường thiệt hại này Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đảm bảo chứng từ theo quy định (hợp đồng kinh tế, biên bản làm việc giữa hai bên, chứng từ chi tiền của Công ty và chứng từ thu tiền của khách hàng).
   
  Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện.
   
   
  8087 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận