Chứng thực lý lịch cá nhân có cần về nơi cư trú không?

Chủ đề   RSS   
 • #522298 30/06/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Chứng thực lý lịch cá nhân có cần về nơi cư trú không?

  Hộ khẩu chị ở Trà Vinh, chị muốn chứng thực chữ ký trên SYLL tại Tiền Giang được không em?

   
  4522 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  sunshine19 (24/11/2019) ThanhLongLS (01/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #522307   30/06/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 188 lần


  Khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch có quy định:
  “Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực

  5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực”.

  Như vậy, lý lịch cá nhân có thể được chứng thực chữ ký tại nơi có thẩm quyền chứng thực, không cần thiết phải là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Hay nói cách khác, Bất cứ Phòng Tư pháp, UBND phường, xã nào cũng có thẩm quyền chứng thực vào Sơ yếu lý lịch là đúng người khai lý lịch đã ký trước mặt họ và chữ ký đó là chữ ký của người khai.
  Lưu ý: Thông thường, nếu người khai trình bày yêu cầu là cần xác nhận hoặc chứng thực Sơ yếu lý lịch thì phía UBND xã sẽ hướng dẫn người khai về UBND phường, xã nơi thường trú để được xác nhận. Do vậy, người yêu cầu cần nói ra là muốn chứng thực chữ ký của mình trong đó.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)
 • #522423   30/06/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực anh nhé. Anh có thể đến Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuylinh2311 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)
 • #524946   01/08/2019

  Chứng thực chữ ký thì ở đâu cũng được bạn ạ! Chỉ có chứng thực thông tin trên sơ yếu lý lịch thì hình như phải về cơ qun đăng kí thường trú

   
  Báo quản trị |  
 • #526381   26/08/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1149)
  Số điểm: 7560
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 160 lần


  Bạn có thể chứng thực tại nơi bạn đang tạm trú, thường trú hoặc tại bất kỳ phòng Tư pháp, UBND phường, xã nào bạn nhé, không cần thiết phải tại nơi cư trú vì theo quy định thì việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú.
   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #527096   31/08/2019

  Chị muốn chứng thực chữ ký ở đâu cũng được nhé (chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch, giấy ủy quyền không yêu cầu chữ ký của người được ủy quyền…). Chị  chỉ cần đem chứng minh nhân nhân, 2 bản giấy tờ chứng thực chữ ký (nhớ là đừng ký vội) lên ủy ban nhân dân nộp tiền (khoảng mười đến hai mươi ngàn đồng) rồi sau đó ký trước mặt công chức thực hiện thủ tục rồi đem 1 bản về là được.

   
  Báo quản trị |  
 • #528235   15/09/2019

  thongtho
  thongtho
  Top 500
  Female
  Mầm

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (118)
  Số điểm: 775
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 38 lần


  Việc chứng thực sơ yếu lý lịch là chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân theo quy định tại Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

  Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 5 Điều 6  Nghị định 23/2015/NĐ-CP  quy định như sau:

  "Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực."

  Vì vậy, việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

  Về nơi có thể thực hiện việc chứng thực chữ ký:

  - Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Phòng tư pháp cấp huyện).

  - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).

  Khi đi chứng thực cần người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

  - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

  - Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

  Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì việc chứng thực sơ yếu lý lịch không cần phải về nơi thường trú chứng thực – Trà Vinh, bạn có thể chứng thực tại nơi có thẩm quyền chứng thực chữ ký tại  Tiền Giang

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thongtho vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/09/2019)
 • #528307   15/09/2019

  nguyenmailaw1012
  nguyenmailaw1012

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2019
  Tổng số bài viết (53)
  Số điểm: 415
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 19 lần


  Căn cứ vào quy định tại điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ/CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

  1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

  a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

  b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

  c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

  d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

  đ) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

  Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

  2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

  a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

  b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

  c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

  d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

  đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

  e) Chứng thực di chúc;

  g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

  h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Vì vậy,theo điểm b khoản 1 điều 5 và điểm b khoản 2 điều 5 trong trường hợp bạn chỉ cần chứng thực chữ kí thì phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền chứng thực chữ ký.Vì vậy bạn có thể lực chọn một trong các nơi nơi trên để chứng thực chữ ký mà không cần thiết về tại địa phương nơi mình đăng ký hội khẩu thường trú., Trừ trường hợp chứng thực chữ ký người dịch

  Tuy nhiên đối với trường hợp bạn bạn cần chứng thực sơ yếu lý lịch thì yêu cầu về tại ủy ban nhân dân xã, phường nơi bạn có hộ khẩu thường trú để chứng thực thì họ mới chứng thực cho bạn về sơ yếu lý lịch. Vì ở tại địa phương bạn mới có thể xác minh về bản tờ khai của bạn có đúng sự thật hay không?

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenmailaw1012 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/09/2019)
 • #533423   24/11/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 132 lần


  Việc chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch không bắt buộc phải đến nơi cư trú đâu bạn. Theo Khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP có quy định “Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực” Bạn tham khảo nhé

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2019)