DanLuat 2015

Chứng thực bản sao từ bản chính

Chủ đề   RSS   
 • #464396 14/08/2017

  Chu1972

  Male
  Sơ sinh

  Ninh Bình, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Chứng thực bản sao từ bản chính

  Cho tôi hỏi:

  1. Chứng minh nhân dân cấp từ năm 1978 có được công chứng, chứng thực hay không?

  2. Khi nộp các loại giấy tờ tại UBND cấp xã để chứng thực hợp đồng, giao dịch tôi có được nộp bản sao CMND cấp từ năm 1978 hay không (CMND quá 15 năm)

   
  542 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #500070   19/08/2018

  ThuyVi09
  ThuyVi09

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2017
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 240
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 5 lần


  Đi chứng thực bản sao từ bản chính cần biết điều gì

  Mọi người vẫn thường nhầm lẫn giữa công chứng và chứng thực, đi chứng thực bản sao từ bản chính rất nhiều lần mà vẫn hay gọi chung là đi "công chứng giấy tờ". Thực ra, việc "công chứng giấy tờ" này là "chứng thực bản sao từ bản chính" hay ngắn gọn là "sao y". Dưới đây những điều người yêu cẩu chứng thực cần biết khi đi chứng thực bản sao từ bản chính.

  "Điều 20. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính (Nghị định 23/2015/NĐ-CP)
  1. Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
  Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.
  2. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
  3. Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 22 của Nghị định này thì thực hiện chứng thực như sau:
  a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
  b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
  Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
  Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực."
  Theo đó, người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính phải:
  Thứ nhất, người yêu cầu mang giấy tờ cần chứng thực đến một trong các cơ quan sau để yêu cầu chứng thực:
      (i) Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
      (ii) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) 
      (iii) Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng nơi thuận tiện nhất.
  Thứ hai, phải xuất trình bản chính giấy tờ làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao (bản photocopy, số bản tùy thuộc vào yêu cầu của người chứng thực) cần chứng thực nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  Cuối cùng, "ngồi chờ"  người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nội dung bản sao đúng với bản chính, thì họ ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
   
  Báo quản trị |  
 • #500078   19/08/2018

  Cho e hỏi e đang kinh doanh bay giờ muốn vay vốn ngân hành mà ngân hàng bắt e làm giấy xác nhận kinh doanh đưa cho UBND XÃ xác nhận mà xã e không chịu ... E đang kinh doanh trên địa bàn xã quản lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #500558   26/08/2018

  1. Anh vẫn có thể công chứng, chứng thực đối với chứng minh cấp từ 1978. Tuy nhiên, bản công chứng, chứng thực này không có giá trị sử dụng, vì chứng minh bản gốc của anh đã hết thời hạn sử dụng.

  2. Khi chứng thực hợp đồng, giao dịch anh phải cung cấp chứng minh còn giá trị mà anh đang sử dụng, không được sử dụng chứng minh đã cấp từ 1978 anh nhé.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-