DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chức danh nghề nghiệp, Ngạch, Cơ quan tổ chức là gì?

Chức danh nghề nghiệp, Ngạch, Cơ quan tổ chức là gì?

>>> Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội là gì?

Các bạn thường hay nghe những thuật ngữ như đơn vị sự nghiệp công lập, chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức, cơ quan,,tổ chức... nhưng không phải ai cũng hiểu bản chất của những thuật ngữ này. Căn cứ vào quy định pháp luật, mình sẽ giải đáp vấn đề nêu trên.

1. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; được sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Ví dụ: Tiến sĩ, Giáo sư,...

Căn cứ: Luật Viên chức 2010

2. Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức

Ví dụ:  Ngạch chuyên viên cao cấp (mã ngạch 01.001) áp dụng hệ số lương của công chức loại A3, nhóm 1 từ hệ số lương 6.20 đến hệ số lương 8.00.

Căn cứ: Khoản 4 Điều 7 Luật cán bộ công chức 2008

3. Hệ số lương là chỉ số thể hiện sự chênh lệnh mức tiền lương giữa các vị trí, cấp bậc công việc khác nhau dựa trên yếu tố trình độ, bằng cấp – được dùng làm căn cứ để tính mức lương cơ bản, phụ cấp và các chế độ cho nhân viên trong các doanh nghiệp.

Ví dụ: Ngạch chuyên viên cao cấp có hệ số lương từ 6.20 đến hệ số lương 8.00

4. Cơ quan, tổ chức bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Uỷ ban nhân dân quận 1,

Căn cứ: Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015

Các bạn có thắc mắc về các khái niệm nào thì đặt câu hỏi trong topic này nhé! :~

  •  58439
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…