Chức danh nào được tổ chức Quốc tang?

Chủ đề   RSS   
 • #502829 22/09/2018

  tangoctram1101ulaw
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2015
  Tổng số bài viết (134)
  Số điểm: 1879
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 72 lần


  Chức danh nào được tổ chức Quốc tang?

  Các vấn đề liên quan đến Quốc tang tại Việt Nam hiện đang được điều chỉnh bởi Nghị định 105/2002/NĐ-CP, theo đó, các chức danh được tổ chức Quốc tang bao gồm:

  “1. Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây  khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang:

  a) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

  b) Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  c) Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  d) Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế”

  Trong quá khứ, các văn bản quy định về quốc tang ở Việt Nam có khác nhau. Trong Nghị định 62/2001/NĐ-CP ban hành năm 2001, Quốc tang chỉ áp dụng cho những người đã và đang giữ các chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

            

  Bên cạnh đó, Nghị định cũng khẳng định rõ trong trường hợp người từ trần có chức danh được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao nhưng bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì lễ tang được tổ chức theo hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức thông thường.

  Đáng chú ý hơn là về nguyên tắc khi đưa tin trên các phương tiện thông tin về lễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước như sau: Khi chưa có thông báo chính thức của Ban Tổ chức Lễ tang, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ được đưa tin vắn về việc từ trần. Sau khi thành lập Ban Tổ chức lễ tang và việc tổ chức lễ tang được chính thức công bố, các phương tiện thông tin đại chúng mới được đưa tin buồn, đăng bài viết giới thiệu về người từ trần.

   
  5603 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #549921   25/06/2020

  Lễ Quốc tang được tổ chức sau khi cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ: Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trần. Đối với cán bộ cấp cao khác có đóng góp, công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế, Bộ Chính trị sẽ quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang.

   
  Báo quản trị |  
 • #553456   30/07/2020

  Cảm ơn chia sẻ bài viết của bạn, mình đã biết thêm được các thông tin về các chức danh được tổ chức quốc tang. Thật sự có nhiều người thắc mắc về không biết về hoạt động trong lĩnh vực và ra sao thì được tổ chức quốc tang.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #553548   30/07/2020

  Cảm ơn thông tin mà bạn đã chia sẻ, nội dung chắc cũng nhiều người thắc mắc nhưng ít ai trả lời được khi nào mới tổ chức quốc tang. Nội dung bạn cung cấp khá đầy đủ, mọi người cập nhật được các tin tức rất bổ ích.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #553625   30/07/2020

  Trước giờ mình chỉ nghe về quốc tang trên các phương tiện truyền thông chứ chưa tìm hiểu các quy định cụ thể, cảm ơn bài chia sẻ của bạn đã dẫn chứng các quy định cụ thể để người đọc hiểu rõ các trường hợp chức vụ được tổ chức theo nghi lễ quốc tang.

   
  Báo quản trị |  
 • #553635   30/07/2020

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (476)
  Số điểm: 3680
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 81 lần


  Cảm ơn về thông tin bạn cung cấp. Đây không phải là câu hỏi mà ai cũng có thể trả lời chính xasc và đầy đủ. Với lượng thông tin bạn cung cấp đáng tin cậy vì được trích dẫn từ văn bản pháp luật rõ ràng. Chân thành cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #558178   Cách đây 4 giờ, 33 phút

  Caothikimdung1001
  Caothikimdung1001
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (250)
  Số điểm: 1275
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Cảm ơn chia sẻ bài viết của bạn, mình đã biết thêm được các thông tin về các chức danh được tổ chức quốc tang. Thật sự có nhiều người thắc mắc về không biết về hoạt động trong lĩnh vực và ra sao thì được tổ chức quốc tang. Lễ Quốc tang được tổ chức sau khi cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ: Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trần. Đối với cán bộ cấp cao khác có đóng góp, công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế, Bộ Chính trị sẽ quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang.

   

   
  Báo quản trị |