Chuẩn mực số 14

Chủ đề   RSS   
 • #436813 25/09/2016

  Chuẩn mực số 14

  1. Điều kiện ghi nhận thu nhập khác trong chuẩn mực số 14 là gì?

  2. Điều kiện để ghi nhận doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ có gì khác nhau?

  3. Một doanh nghiệp A mua 1 dây chuyền công nghệ sản xuất có trị giá 12 tỷ. DN đã nhận được đầy đủ các chứng từ có liên quan đến tài sản mua, thời gian mà DN sử dụng tài sản này là 10 năm, DN tính khấu hao cho tài sản theo phương pháp Khấu hao sản lượng. Hãy cho biết phương pháp khấu hao mà DN đã áp dụng có phù hợp k? Thời gian sử dụng hữu ích của tài sản là bao lâu? Nguyên giá của tài sản này là bao nhiêu?

  4. Doanh nghiệp thực hiện thanh lý 1 tài sản cố định hữu hình A có nguyên gía 100 triệu đồng,  giá trị hao mòn lũy kế 80trđ, DN bán thu được bằng tiền mặt 5trđ không có hóa đơn chứng từ gì phản ánh cho khoản thu nhập này.

  Doanh nghiệp nhượng bán 1 tài sản cố định hữu hình B có nguyên giá 100trđ, giá trị hao mòn lũy kế 60trđ đã thu bằng tiền gửi ngân hàng 50trđ đã có giấy báo có.

  Hãy cho biết 2 nghiệp vụ trên có đủ điều kiện ghi thu nhập khác chưa?

   
  3634 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận