DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chuẩn bị sửa đổi quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn của CB, CC, VC, NLD

Nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ - Minh họa

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Xin tổng hợp một số nội dung đáng  chú ý tại dự thảo này.

1. Bổ sung người làm việc theo hợp đồng 68 vào danh sách Không áp dụng Thông tư 08/2013/TT-BNV

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 08 quy định về “Đối tượng không áp dụng”, gồm 3 đối tượng:

(1) Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

(2) Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP.

(3) Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

Nay Dự thảo thông tư bổ sung thêm Điểm d) vào quy định này như sau:

“d) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.”

2. Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự vẫn được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Hiện nay các trường hợp được tính thời gian vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên nằm ở Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08, nay bổ sung trường hợp “Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự”

3. Thêm trường hợp bị kéo dài thời gian xét nâng lương thường xuyên

Hiện nay, trường hợp CB, CC, VC, NLĐ vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08.

Sắp tới, quy định này sẽ được sửa thành:

- Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c Khoản 3 Điều 2. Trường hợp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên chỉ tính theo một trong các hình thức quy định tại điểm a, b và c Khoản 3 Điều 2.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị phạt tù cho hưởng án treo; đồng thời bị kỷ luật luật do cùng hành vi vi phạm pháp luật mà thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên do bị kỷ luật trùng với thời gian thử thách án treo thì thời gian không tính để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian thử thách án treo.

Dự thảo sẽ được lấy ý kiến đến hết 26/5/2021. Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

  •  3806
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…