DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Chưa làm đủ 12 tháng NLĐ có được hưởng lương tháng 13?

(Limma)

Lương tháng thứ 13 được hiểu là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động  theo thỏa thuận, thường là vào dịp cuối năm. Căn cứ thưởng dựa trên mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Tiền lương tháng 13 thường được thể hiện trên các văn bản: Hợp đồng lao động, quy chế lương, thưởng, phạt,...Vậy liệu người lao động chưa làm đủ 12 tháng thì NLĐ có được hưởng lương tháng 13 hay không?

Trong trường hợp này để biết được người sử dụng lao động có chi trả tiền lương tháng 13 cho người lao động hay không? trước tiên cần hiểu tiền lương tháng 13 là gì? và người sử dụng tiền lương tháng thứ 13 như thế nào?

1. Lương tháng 13  là gì?

Mời bạn xem chi tiết tại đây;

2. Chưa làm đủ 12 tháng NLĐ có được hưởng lương tháng 13?

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC, Sửa đổi đoạn thứ nhất tại tiết b điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính):

“b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

- Hợp đồng lao động;

- Thoả ước lao động tập thể;

- Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;

- Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

Do đó, việc thưởng lương tháng thứ 3 sẽ căn cứ trên hợp động giữa người sử dụng lao động ký kết với người lao động. Nên để năm rõ về việc chưa làm đủ 12 tháng thì người lao động có được hưởng lương tháng 13 hay không? thì cần đọc kỹ các thỏa thuận trên hợp đồng lao động hay quy chế thưởng do công ty ban hành để nhân viên nắm rõ.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì luôn khuyến khích người lao động thưởng cho người lao động theo năng lực làm việc, kết quả hoạt động của công ty,….Để khuyến khích, tạo điều kiện để người lao động tăng năng suất cũng như công hiến cho công ty lâu dài.

Theo đó, nếu chưa làm đủ 12 tháng thì tiền lương tháng 13 có thể được tính như sau:

Tiền lương tháng 13 = (Thời gian người lao động làm việc trong năm/12) x số tiền lương trung bình tính theo thời gian người lao động làm việc.

<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/lcmXVtp1tY8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Xem thêm:

>>> Các khoản tiền thưởng cuối năm cho người lao động

>>> Giải đáp thắc mắc về Lương tháng 13

  •  3007
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…