Chưa góp vốn và góp thiếu vốn

Chủ đề   RSS   
 • #340885 25/08/2014

  tuantobe

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/12/2011
  Tổng số bài viết (56)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 16 lần


  Chưa góp vốn và góp thiếu vốn

  Mình có vấn đề sau xin phép hỏi mọi người..

  Công ty TNHH 2 thành viên có A và B mỗi người cam kết góp 10 tỷ đồng. A  đã góp đủ 10 tỷ, B cam kết góp làm 2 lần mỗi lần 5 tỷ, Đến hạn góp lần 2, B không góp đủ 10 tỷ mà mới chỉ góp được 5 tỷ.

  Theo khoản 3 Điều 38 LDN 2005 quy định:

  3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

  a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

  b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

  c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

  Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

  Theo LDN thì thành viên chưa góp sẽ đương nhiên không là thành viên công ty, tuy nhiên trong tình huống trên B đã góp 5 tỷ và chưa góp 5 tỷ còn lại thì có bị loại khỏi công ty không. 

  Ở đây mình cần phân biệt hậu quả cuẩ việc chưa góp đồng nào với việc đã góp môt phần và còn thiếu chưa góp đủ khi đến hạn. Trong luật thì nói là chưa góp đủ là không còn là thành viên công ty nhưng "chưa góp đủ" ở đây có bao hàm cả việc "đã góp nhưng góp thiếu"

  Nguyễn Văn Tuân

  SĐT: 096.653.9886

   
  3493 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #341258   26/08/2014

  kimcuong1990
  kimcuong1990

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2014
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Câu hỏi hay quá! mình xin đặt gạch hóng chủ đề này! hihi

   
  Báo quản trị |  
 • #341352   27/08/2014

  huannguyen90
  huannguyen90
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2014
  Tổng số bài viết (101)
  Số điểm: 1099
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 29 lần


  Theo mình, sẽ có 2 trường hợp, sau khi đã xử lý theo khoản  3 điều 39 hoặc không thể xử lý....

  1. Giữ nguyên vốn 

  khoản 2 điều 39 luật doanh nghiệp đã quy định rõ:

  2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. (như vậy là có thể coi là nợ.

  Trường hợp này bạn cứ làm thủ tục thông báo và đăng ký thành viên bình thường như quy định tại các khoản 6 7 8 điều 18 nghị định 102/2010/NĐ-CP và đương nhiên, anh B sẽ nợ công ty 5 tỷ đồng.

  2. Giảm vốn: 

  Có thể coi như giá trị tài sản của công ty bị giảm xuống để giảm vốn điều lệ (khoản 3 điều 60 luật doanh nghiệp)

  Khi thực hiện thông báo tiến độ góp vốn, doanh nghiệp làm luôn việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo quy định tại nghị định 43/2010/NĐ-CP

  Solicitor

  luatgiatre90@gmail.com

   
  Báo quản trị |