DanLuat
×

Thêm bình luận

Chưa được vào biên chế có được bổ nhiệm làm phó phòng, trưởng phòng hay không?

(jellannm)

  •  1629
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…