Chủ xe có liên đới chịu trách nhiệm bồi thường không?

Chủ đề   RSS   
  • #454596 25/05/2017

    Chủ xe có liên đới chịu trách nhiệm bồi thường không?

    Chủ nhân để xe trước cửa nhà nhưng đi qua nhà hàng xóm có việc riêng và bị con trai lấy xe (20t) gây tai nạn. Vậy chủ nhân của xe có phải liên đới bồi thường thiệt hại theo khoản 4 điều 601 luật dân sự do lỗi cẩu thả không vậy??

     
    1561 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận