DanLuat 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ đề   RSS   
 • #411365 28/12/2015

  hienmtdt

  Mầm

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2011
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Kính chào Luật sư!

  Tôi có thắc mắc xin được hỏi Luật sư như sau:

  Công ty tôi trước đây là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, năm 2014 công ty thực hiện cổ phần hóa, đến tháng 2/2015 thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập công ty cổ phần, Nhà nước còn nắm giữ 60% vốn điều lệ và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

  Ngày 01/7/2015, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành, căn cứ khoản 2, Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thì Công ty chúng tôi Nhà nước giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

  Xin hỏi Luật sư, hiện nay tại một số Công ty cổ phần hóa nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn kiêm Tổng Giám đốc là trái với quy định của Luật Doanh nghiệp như vậy có đúng không? vấn đề này giải quyết như thế nào? Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu thi hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp?

  Xin cám ơn Luật sư

   
  2888 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #438378   12/10/2016

  liennguyen.vietkimlaw
  liennguyen.vietkimlaw

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2016
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn ! 

  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Dựa vào những thông tin mà bạn cung cấp ở trên, tôi có một số ý kiến đóng góp với bạn như sau:

  Thứ nhất, Theo Khoản 2 Điều 152 Bộ luật doanh nghiệp 2014 quy định: " Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc."  
  Như vậy công ty bạn, vì có 60% cổ phần do nhà nước nắm giữ nên Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.  Vì thế, việc một số công ty cổ phần hóa nhà nước giữ trên 50% sô vốn điều lệ thì việc Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn kiêm Tổng giám đốc là trái so với quy định của pháp luật doanh nghiệp 2014.

  Thứ hai,trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc trái với quy định của pháp luật thì sẽ được giải quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.
  Theo quy định tại khoản 1 điều 149 Luật doanh nghiệp 2014: "
  Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông."

  Cũng theo điểm i, khoản 2 điều 149 của Luật doanh nghiệp 2014 thì Hội đồng quản trị có quyền:
  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;"
  Vì vậy, đối với trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc trái pháp luật ở bạn nói trên thì Hội đồng quản trị sẽ họp và lấy ý ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị 

  Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp 2014 có quy định, ngoài Hội đồng quản trị có quyền như trên thì Đại Hội đồng cổ đông có quyền" Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;" theo điểm c, khoản 2 điều 135 của Luật.

  Như vậy, sau khi công ty mở cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc mở cuộc họp Hội đồng quản trị, thông qua ý kiến của thành viên tham gia họp , công ty sẽ ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là chức vụ Tổng giám đốc theo ý kiến của thành viên hội đồng.

  Cảm ơn bạn !

  Nếu bạn còn gì thắc mắc mời bạn vui lòng liên hệ:

  Nguyễn Thị Liên

  CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.vietkimlaw.com)

  M: (+84-4) 3.2899.888 - E: luatvietkim@gmail.com 

  Ad: CS1- Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN

   

        CS2 - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-