DanLuat 2015

Chủ thể nào được phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá?

Chủ đề   RSS   
 • #221530 22/10/2012

  huyenthanh91

  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2010
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 969
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 2 lần


  Chủ thể nào được phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá?

  Theo điều 14 Pháp lệnh giá năm 2012 quy định chủ thể được phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là :

  "1. Doanh nghiệp thẩm định giá bao gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Chính phủ quy định hình thức tổ chức và điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá.

  2. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ được thành lập doanh nghiệp thẩm định giá."

  Như vậy ngoài chủ thể là doanh nghiệp còn có chủ thể nữa là tổ chức và cá nhân được phép kinh doanh dịch vụ này nhưng tại sao trên thực tế mình đã đọc nhiều bài viết thì đều nói không tồn tại hai chủ thể là cá nhân và tổ chức mà chỉ tồn tại chủ thể là doanh nghiệp? Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy, mọi người có thể giải đáp giúp mình được không? Chân thành cảm ơn mọi người

   
  3351 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huyenthanh91 vì bài viết hữu ích
  hiyatuongda (23/10/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #221701   23/10/2012

  hiyatuongda
  hiyatuongda
  Top 75
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2010
  Tổng số bài viết (709)
  Số điểm: 13646
  Cảm ơn: 605
  Được cảm ơn 533 lần


  Chào bạn,

  Theo như Hiya được biết Pháp lệnh về giá năm 2002 được thay thế bởi Luật giá 2012, và tại điều 14 không quy định như bạn trích dẫn.

  Bạn có thể tham khảo điều 38, 39 Luật Giá  như sau:

   


  Điều 38. Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá

  1. Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  2. Doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động khi Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

  Điều 39. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;

  c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;

  c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

  d) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

  3. Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;

  c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

  4. Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;

  c) Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

  5. Công ty cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;

  c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

  d) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

  6. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

  Ngoài ra, có lẽ bạn nhầm lẫn Khoản 2 bạn trích dẫn => là tổ chức, cá nhận đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá. Không thể hiểu tổ chức, cá nhận đó là chủ thể cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

  Thân,

  Clear Thinking!

   
  Báo quản trị |  
 • #221874   24/10/2012

  huyenthanh91
  huyenthanh91

  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2010
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 969
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 2 lần


  Cảm ơn bạn nhiều, bạn có thể cho mình biết thêm ngoài việc thành lập doanh nghiệp thẩm định giá, các chủ thể muốn kinh doanh dịch vụ thẩm định giá còn phải đáp ứng những điều kiện gì nữa để có thể đưa dịch vụ này vào sử dụng?

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-