Chủ thể góp vốn vào công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #62988 03/10/2010

  nguyenhuuhuynh

  Mầm

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2010
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Chủ thể góp vốn vào công ty cổ phần

  Cá nhân 16 tuổi muốn góp vốn vào công ty cổ phần có được không? Điều luật nào quy định.

  Chân thành cảm ơn!
   
  23468 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #63064   04/10/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50853
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3555 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bạn muốn hỏi việc góp vốn thành lập công ty cổ phần hay mua cổ phần của công ty cổ phần?

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #67291   07/11/2010

  nguyenhuuhuynh
  nguyenhuuhuynh

  Mầm

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2010
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Mua cong ty co phan cua cong ty co phan

  Nội dung có dấu: Mua công ty cổ phần của công ty cổ phần
   
  Báo quản trị |  
 • #70340   25/11/2010

  nguyenhuuhuynh
  nguyenhuuhuynh

  Mầm

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2010
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Góp vốn thành lập công ty
   
  Báo quản trị |  
 • #70357   25/11/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50853
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3555 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định tại #0070c0;">khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp#0070c0;">

  2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

  a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

  c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

  d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

  đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

  e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

  g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

  Như vậy, cá nhân 16 tuổi không được quyền góp vốn thành lập và quản lý bất cứ loại hình doanh nghiệp nào.

  Quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật doanh nghiệp

  4. Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

  a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

  Như vậy, cá nhân 16 tuổi không bị hạn chế việc mua cổ phần của công ty cổ phần.

  Tuy nhiên, việc góp vốn phải tuân thủ điều kiện quy định tại các Điều 20 và Điều 21 BLDS.

  Điều 20. Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi 

  1. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.

  2. Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Điều 21. Người không có năng lực hành vi dân sự  

  Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

  #ff0000;">Góp ý: nếu còn có những vướng mắc cần hỗ trợ trên diễn đàn, bạn hãy nêu câu hỏi có đầu, có đuôi một tý. Không có nhiều thành viên muốn trả lời những câu hỏi cộc lốc như thế này.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #70508   26/11/2010

  nguyenhuuhuynh
  nguyenhuuhuynh

  Mầm

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2010
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin hỏi việc đăng ký kinh doanh có lợi hơn những người chưa đăng ký kinh doanh như thế nào?
   
  Báo quản trị |  
 • #70510   26/11/2010

  nguyenhuuhuynh
  nguyenhuuhuynh

  Mầm

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2010
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Làm sao để phân biệt hợp đồng dân sự với hợp đồng thương mại?
   
  Báo quản trị |  
 • #70520   26/11/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50853
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3555 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hợp đồng thương mại là hợp đồng được ký kết giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau trong hoạt động kinh doanh - thương mại và đều có mục đích lợi nhuận. Trong đó phải ít nhất là một bên có đăng ký kinh doanh, nhưng cả hai bên đều phải có mục đích lợi nhuận.

  Nếu hợp đồng được ký kết giữa các chủ thể trên nhưng cả hai bên đều không có đăng ký kinh doanh thì là hợp đồng dân sự, cho dù cả hai bên đều có mục đích lợi nhuận.


  Hoặc nếu chỉ một bên có mục đích lợi nhuận, còn bên kia có mục đích tiêu dùng thì đó cũng là hợp đồng dân sự. Bạn tham khảo thêm
  #0070c0;">Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP để rõ hơn.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #71078   30/11/2010

  nguyenhuuhuynh
  nguyenhuuhuynh

  Mầm

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2010
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  thanks.
   
  Báo quản trị |  
 • #71280   02/12/2010

  nguyenhuuhuynh
  nguyenhuuhuynh

  Mầm

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2010
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Tôi học luật nhưng thấy môn luật kinh doanh thương mại khó quá. Tôi không biết tìm các văn bản hướng dẫn ở đâu cả. Mong anh (chị) giúp.

  Chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #71281   02/12/2010

  nguyenhuuhuynh
  nguyenhuuhuynh

  Mầm

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2010
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  àh. Thành thật xin lỗi. Bữa kia cái máy mình truy cập không có vietkey nên vậy. Xin lỗi lần nữa nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #554960   15/08/2020

  HocVienTuPhap
  HocVienTuPhap

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/04/2016
  Tổng số bài viết (60)
  Số điểm: 765
  Cảm ơn: 105
  Được cảm ơn 21 lần


  bạn nên xem lại góp vốn và thành lập, quản lý hoàn toàn khác nhau đó

   

  Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

  Hotline: 0989.422.798/ 0924.848.535. Luật sư - Hãng luật Đại An Phát. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Website: http://luatdaianphat.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HocVienTuPhap vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/08/2020)