DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chủ sở hữu có được cử người tham dự biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm không?

Theo Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014:

 

"Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông

 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

 

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;"

 

Theo đó, chủ sở hữu hoàn toàn có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông, hình thức, quy trình ủy quyền như thế nào là do chủ sở hữu quyết định, pháp luật không quy định cụ thể cho trường hợp ủy quyền này.

  •  537
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…