CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN

Chủ đề   RSS   
 • #119498 23/07/2011

  hoangphuxd

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2011
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 265
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 7 lần


  CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN

  Tôi có vấn đề về hiệu lực pháp lý của chữ ký chủ tịch hội đồng quản trị xin hỏi ý kiến của luật sư và các bạn am hiểu luật doanh nghiệp.
  Công ty cổ phần A trong giấy đăng ký kinh doanh và điều lệ ghi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty A không có chức danh giám đốc. Công ty A đã được đăng ký kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng đô thị...
  Trong các hợp động kinh tế Công ty A ký kết các đối tác đều đứng tên chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy nhiên khi giao dịch với ngân hàng B thì đại diện ngân hàng B không chấp nhận chủ tịch HDQT đứng tên ký hợp đồng mà yêu cầu phải là giám đốc công ty đứng tên vì lý do: hợp đồng tín dụng nếu do Chủ tịch HDQT công ty ký sẽ bị vô hiệu (mặc dầu Công ty A đã cung cấp giấy đăng ký kinh doanh).
  Xin hỏi ý kiến ngân hàng B đúng hay không (Công ty A đã hoạt động nhiều năm và không có chức danh chủ tịch HDQT kiêm giám đốc)
   
  20835 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #119625   24/07/2011

  tuanbui211988
  tuanbui211988
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (193)
  Số điểm: 1277
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 52 lần


  Chào bạn!
  Như vậy là ngân hàng cố tình làm khó bạn rồi. Theo quy định của luật dân sự cũng như luật doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân nhân danh pháp nhân khi tham gia giao dịch. Vì vậy, khi chủ tịch HĐQT ký nhân danh công ty với tư cách là người đại diện theo pháp luật là hoàn toàn phù hợp.
  - Và càng không có quy định nào là chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật ký Hợp đồng tín dụng là vô hiệu cả.
  Nhưng bạn cũng cần chú ý đến quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp về các loại Hợp đồng, giao dịch phải được đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị chấp thuận nhé.

  Điều 120. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

  a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

  4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.


  Thân chào!

  anhtuankh21@gmail.com

  tuanbui211988@yahoo.com

  0933 550 500

   
  Báo quản trị |  
 • #119627   24/07/2011

  chaulevan
  chaulevan
  Top 75
  Lớp 8

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (759)
  Số điểm: 10998
  Cảm ơn: 339
  Được cảm ơn 589 lần


  Chào bạn,
  Người đại diện theo pháp luật của ngân hàng nào mà củ chuối vậy. Bạn có thể viện dẫn điều 95 - Luật doanh nghiệp 2005 để trình bày lại với người đại diện của ngân hàng.
  Hợp đồng hoàn toàn có thể được ký kết bởi chủ tịch HĐQT nếu Điều lệ công ty quy định Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật.

  Điều 95. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

  Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

  Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  CV

   
  Báo quản trị |  
 • #120107   26/07/2011

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4524
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 181 lần


  Chào bạn #0072bc;">hoangphuxd !
  Theo tôi đây là trường hợp trong bài tập mà bạn đang giải quyết đúng không? Vì Ngân hàng lúc nào cũng có phòng pháp chế, họ sẽ không bao giờ nêu lên quan điểm lạ đời như vậy đâu!
  Trân trọng!

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  
 • #120300   27/07/2011

  hoangphuxd
  hoangphuxd

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2011
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 265
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 7 lần


  Cám ơn mọi người đã cho ý kiến.
  đây là tình huấn thật. Tôi đang ngại rằng tổ chức tín dụng đó có văn bản hướng dẫn qui định về hợp đồng tín dụng trong hệ thống của họ về điều này. điều đó có thể tồn tại không?
   
  Báo quản trị |