DanLuat 2015

Chủ đầu tư có đồng thời làm tư vấn được không

Chủ đề   RSS   
 • #370932 09/02/2015

  Chủ đầu tư có đồng thời làm tư vấn được không

  Tôi xin hỏi một nội dung như sau:

  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao Viện quy hoạch kiến trúc (đơn vị sự nghiệp) làm chủ đầu tư một dự án về lập quy hoạch xây dựng. Viện quy hoạch giao nhiệm vụ cho ban quản lý quy hoạch kiến trúc (do Viện quy hoạch thành lập) thực hiện dự án. Ban quản lý quy hoạch xây dựng lại hợp đồng  với Viện Quy hoạch kiến trúc (tư cách  đơn vị tư vấn thực hiện) thực hiện tư vấn lập quy hoạch. Viện quy hoạch kiến trúc xuất hóa đơn cho Ban quản lý quy hoạch xây dựng. Tôi hỏi trong trường hợp này có sai không  và sai theo quy định nào của Luật.

   

   
  1519 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-