Chồng tôi đóng BHTN chưa hưởng là 8 năm. Nếu nghỉ việc thì được hưởng BHTN mấy tháng? Số tiền bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #487468 19/03/2018

  Chồng tôi đóng BHTN chưa hưởng là 8 năm. Nếu nghỉ việc thì được hưởng BHTN mấy tháng? Số tiền bao nhiêu?

  Chồng tôi dự định sẽ nghỉ việc tại trường nghề trong tháng 04/2018. Trong sổ BHXH có ghi:

  " Thời gian đóng quỹ HT, TT của năm 2016 là 12 năm.

  Đóng BHXH bắt buộc là 12 năm.

  Thời gian đóng BHTN chưa hưởng năm 2016 là 8 năm.

  Lũy kế thời gian đóng BHTN chưa hưởng là 8 năm."

  Hệ số lương hiện hưởng là 3,33.

  Tôi muốn hỏi nếu tháng 4/2018 chồng tôi nghỉ việc thì được hưởng BHTN mấy tháng? Số tiền là bao nhiêu 1 tháng.

  Tôi xin cảm ơn luật sư.

   
  532 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trantram2882 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận