DanLuat 2015

Chọn khởi kiện hay tố cáo trong ứng xử với cơ quan nhà nước?

Chủ đề   RSS   
 • #435652 11/09/2016

  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Chọn khởi kiện hay tố cáo trong ứng xử với cơ quan nhà nước?

  Doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước "hành" là chủ đề muôn thuở. Chủ đề em đặt ra ở đây là, giữa phương thức khởi kiện và phương thức tố cáo, chọn thằng nào hơn.

   

  LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

  Điều 3. Giải thích từ ngữ
   
  1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
   
  2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
   
  3. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
   
  4. Hành vi hành chính bị kiện là hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  LUẬT TỐ CÁO

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

  Như vậy,

  Khởi kiện trong trường hợp có sự việc trái pháp luật.

  Tố cáo trong trường hợp có sự việc vi phạm pháp luật.

  Doanh nghiệp có quyền khởi kiện;

  Công dân có quyền tố cáo.

  Ưu điểm của khởi kiện: Chưa thấy ưu điểm;

  Ưu điểm của tố cáo: Luật mạnh, buộc mọi cơ quan có liên quan phải vào cuộc. Thời hạn 2, 3 tháng (nhanh hơn khởi kiện). 

  Nhược điểm của khởi kiện: Lâu vãi (tầm 2, 3 năm chưa chắc đã dứt điểm vụ việc)

  Nhược điểm của tố cáo: Người tố cáo phải chuẩn, nếu không có thể bị xử lý tố cáo sai sự thật.

  ...

  Còn những gì nữa nhỉ, mong được những siêu luật gia góp ý

   
  1765 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-