cho vài trường hợp về sử dụng con dấu sai nguyên tắc được không ạ ??????????

Chủ đề   RSS   
 • #323237 14/05/2014

  thanh_khanh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cho vài trường hợp về sử dụng con dấu sai nguyên tắc được không ạ ??????????

  cho khoảng 5  trường hợp về sử dụng con dấu sai nguyên tắc

   

   
  4248 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #323310   15/05/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1142 lần


  Xem tại đây mà tự suy ra này Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 

  Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu
  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
  a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
  b) Không đăng ký lại mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
  a) Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép khắc dấu hoặc các giấy tờ khác theo quy định;
  b) Sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu dấu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
  c) Tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có thẩm quyền;
  d) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử dụng;
  đ) Không đổi lại con dấu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên cơ quan, tổ chức dùng dấu hoặc đổi tên cơ quan cấp trên hoặc thay đổi về trụ sở cơ quan, tổ chức có liên quan đến mẫu dấu;
  e) Không khắc lại con dấu theo mẫu quy định;
  g) Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc tạm đình chỉ sử dụng con dấu;
  h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng;
  i) Không xuất trình con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
  3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
  a) Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc không nộp con dấu theo đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;
  b) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của người có thẩm quyền hoặc chữ ký của người không có thẩm quyền;
  c) Mượn, cho mượn con dấu, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động;
  d) Sản xuất con dấu pháp nhân không đúng thủ tục theo quy định.
  4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
  a) Mang con dấu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
  b) Sử dụng trái phép con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam;
  c) Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức;
  d) Khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả.
  5. Hình thức xử phạt bổ sung:
  a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2; Điểm d Khoản 3; Điểm c, d Khoản 4 Điều này;
  b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2; Điểm d Khoản 3 Điều này.
  6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  a) Buộc thu hồi con dấu đối với hành vi quy định tại Điểm b, đ, e Khoản 2; Điểm c Khoản 3; Điểm c, d Khoản 4 Điều này;
  b) Buộc thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đối với hành vi quy định tại Điểm g Khoản 2; Điểm a Khoản 3 Điều này;
  c) Buộc hủy bỏ văn bản, giấy tờ đóng dấu sai quy định đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.
  6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
   
  Báo quản trị |  
 • #323318   15/05/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4084)
  Số điểm: 31518
  Cảm ơn: 938
  Được cảm ơn 1938 lần


  thanh_khanh viết:

  cho khoảng 5  trường hợp về sử dụng con dấu sai nguyên tắc

  Chào bạn.

  Từ ý kiến của bạn TRUTH tôi xin nêu thêm một số trường hợp vi phạm trong thực tế :

  - Đóng dấu khi chưa có nội dung, chưa có chử ký (đóng dấu khống)

  -Đóng dấu trên chử ký mà người ký không phải là người đại diên theo pháp luật hoặc không có sự ủy quyền.

  -Đóng dấu ngoài chức năng nhiệm vụ của mình (dùng dấu của chuyên môn đóng cho các tổ chức đoàn thể :Công đoàn, phụ nữ, thanh niện...) mà theo quy định phải sử dụng con dấu riêng.

  -Tiếp tục sử dụng con dấu đã hết hạn sử dụng ghi trên giấy chứng nhận mẩu dấu.

  -sử dụng, con dấu bị mòn, méo, biến dạng, hỏng mà thao quy định phải làm thủ tục đổi.

  Tìm thêm ví dụ mà bị bí có nên tạm dừng 

   
  Báo quản trị |