Cho thuê tài chính hợp vốn là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #566807 24/01/2021

  Cho thuê tài chính hợp vốn là gì?

  Cho thuê tài chính hợp vốn là gì?

   
  337 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vuhachung vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #566825   25/01/2021

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14668)
  Số điểm: 101590
  Cảm ơn: 3361
  Được cảm ơn 5212 lần
  SMod

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/01/2021)
 • #566966   27/01/2021

  Cho thuê tín dụng hợp vốn là một trong các hình thức của cấp tín dụng hợp vốn.

  Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 42/2011/TT-NHNN thì cấp tín dụng hợp vốn là việc có từ 2 tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng, thông qua các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

  Nguyên tắc cấp tín dụng hợp vốn:

  + Được thực hiện trên cơ sở tham gia tự nguyện của các thành viên; theo nguyên tắc cùng thẩm định, cùng quyết định cấp tín dụng cho khách hàng và cùng tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động cấp tín dụng của mình.

  + Các thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn đóng góp vốn theo tỷ lệ tham gia được quy định trong hợp đồng hợp vốn, được hưởng các lợi ích và chia sẻ các chi phí, rủi ro phát sinh được quy định trong hợp đồng hợp vốn. Các loại phí trong cấp tín dụng hợp vốn do bên cấp tín dụng hợp vốn và khách hàng thỏa thuận phù hợp với các quy định hiện hành

  + Thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn có thể đóng vai trò là thành viên đầu mối dàn xếp cấp tín dụng hợp vốn, thành viên đầu mối thanh toán, thành viên đầu mối nhận tài sản đảm bảo. Các thành viên thỏa thuận về thành viên đầu mối dàn xếp cấp tín dụng hợp vốn, thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn và thành viên đầu mối nhận tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành. Các tổ chức tín dụng nước ngoài khi tham gia cấp tín dụng hợp vốn không được thực hiện vai trò là thành viên đầu mối thanh toán.

   
  Báo quản trị |