Cho thuê nhà có cần chữ ký của hai vợ chồng

Chủ đề   RSS   
 • #526926 30/08/2019

  Cho thuê nhà có cần chữ ký của hai vợ chồng

  Hợp đồng thuê nhà ở là sự thỏa thuận của các bên, được thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 và Luật nhà ở 2014.

  Cho thuê là một trong các hình thức giao dịch về nhà ở.

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Nhà ở 2014 về  Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở, như sau:

  “Điều 119: Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở

  1. Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có điều kiện sau đây:

  a) Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

  b) Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

  [...]”

  => Khi tham gia giao dịch về nhà ở thì bên cho thuê phải là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở.

  Theo đó, khi cho thuê tài sản chung này của hai vợ chồng thì cần sự đồng ý và chữ ký cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, có thể thỏa thuận để một người đứng ra đại diện ký hợp đồng cho thuê nhà và thỏa thuận phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.

   

   
  6390 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #527012   30/08/2019

  Trường hợp này có thể không cần có chữ ký của hai vợ chồng nếu vợ/chồng ủy quyền cho nhau thực hiện giao dịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Cụ thể:

  Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. (Điểm a Khoản 2 Điều 35 quy định việc định đoạt tài sản chung là bất động sản phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng)

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Camtu1997 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2019)