Cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính

Chủ đề   RSS   
 • #513694 15/02/2019

  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2665
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính

  Đầu tiên cần hiểu cho thuê tài chính là gì: Theo Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP có thể hiểu cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuêmáy móc thiết bị, phương tiên vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa Bên cho thuê là các công ty cho thuê tài chính và Bên thuê là khách hàng.

  Căn cứ khoản 13 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP thì mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính (gọi tắt là mua và cho thuê lại) là việc bên cho thuê tài chính mua máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu của bên thuê và cho bên thuê thuê lại chính các tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, bên thuê đồng thời là bên cung ứng tài sản cho thuê.

  Để được thực hiện cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  1.Nguyên tắc mua và cho thuê lại (khoản 1 Điều 36 Thông tư 30/2015/TT-NHNN được bổ sung bởi Khoản 16 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-NHNN);

  2.Tài sản mua và cho thuê lại:

  - Phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán và thuê lại;

  - Không có tranh chấp;

  - Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;

  - Đang hoạt động bình thường;

  - Tài sản mua và cho thuê lại là các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ tàu thuyền, tàu bay) không thuộc danh mục cấm mua, bán, xuất, nhập khẩu theo quy định.

  3.Hợp đồng mua tài sản (khoản 3 Điều 36 Thông tư 30/2015/TT-NHNN);

  4.Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong giao dịch mua và cho thuê lại (khoản 4 Điều 36 Thông tư 30/2015/TT-NHNN).

   

  Cập nhật bởi mongtho83 ngày 15/02/2019 07:34:59 SA thể thức
   
  548 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận