Cho thuê, cho mượn nhà, quyền sử dụng đất, thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, QSDĐ

Chủ đề   RSS   
 • #19149 29/07/2008

  nhambao  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 1895
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho thuê, cho mượn nhà, quyền sử dụng đất, thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, QSDĐ

  Xin chào LS
  Theo tôi được biết thì khi cho thuê nhà , người cho thuê phải đóng 3 loại thuế : thuế môn bài , thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT . Tôi xin hỏi như vậy có đúng không ? và nếu vậy thì thuế suất của từng loại là bao nhiêu ? Nêu bên thuê yêu cầu hoá đơn VAT thì phải làm những thủ tục gì ? có phát sinh thêm chi phí không ? nếu có thì được tính như thế nào?
  Trân trọng.
  Cập nhật bởi rongcon83 ngày 16/03/2010 06:55:07 PM Cập nhật bởi rongcon83 ngày 16/03/2010 11:57:45 AM
   
  76843 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

7 Trang <123456>»
Thảo luận
 • #14075   03/03/2009

  kutycool_dng
  kutycool_dng

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu soạn thảo hợp đồng cho thuê đất kinh doanh

  Nhờ các bạn cho tôi mẫu hợp đồng về cho thuê đất kinh doanh. Xin cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #14076   28/07/2008

  thachhan
  thachhan

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:03/06/2008
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Theo chế định hợp đồng thuê tài sản tại Bộ Luật Dân sự thì Hợp đồng thuê tài sản có những nội dung chính sau:
   "Điều 480. Hợp đồng thuê tài sản

  Hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.

  Điều 481. Giá thuê

  Giá thuê tài sản do các bên thoả thuận.

  Trong trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì các bên chỉ được thoả thuận về giá thuê trong phạm vi khung giá đó.

  Điều 482. Thời hạn thuê

  1. Thời hạn thuê do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

  2. Trong trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn thuê hoặc thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì hợp đồng thuê hết thời hạn khi bên thuê đã đạt được mục đích thuê.

  Điều 483. Cho thuê lại

  Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.

  Điều 484. Giao tài sản thuê

  1. Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng và đúng thời điểm, địa điểm đã thoả thuận và cung cấp những thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó.

  2. Trong trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thoả thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  Điều 485. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

  1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thoả thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

  2. Trong trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê:

  a) Sửa chữa tài sản;

  b) Giảm giá thuê;

  c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết.

  3. Trong trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

  Điều 486. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê

  1. Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

  2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  Điều 487. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

  1. Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường.

  Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

  2. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

  Điều 488. Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích

  1. Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thoả thuận.

  2. Trong trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  Điều 489. Trả tiền thuê

  1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

  2. Trong trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  Điều 490. Trả lại tài sản thuê

  1. Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thoả thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.

  2. Trong trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

  3. Trong trường hợp tài sản thuê là gia súc, bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, nếu không có thoả thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.

  4. Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê và trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thoả thuận.

  5. Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

  Điều 491. Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản

  Hợp đồng thuê tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  1. Thời hạn thuê đã hết;

  2. Theo thoả thuận của các bên về việc chấm dứt trước thời hạn; đối với hợp đồng thuê không xác định thời hạn, khi bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo cho bên thuê biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận về thời hạn báo trước;

  3. Hợp đồng bị huỷ bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

  4. Tài sản thuê không còn."

  Theo đó, tài sản theo hợp đồng của bạn là đất. Mục đích là để kinh doanh. Bạn cần xem xét và thỏa thuận cụ thể để đảm bảo việc thu hồi đất sau khi hết hạn thuê và tình trạng đất khi thu hồi.

   
  Báo quản trị |  
 • #14077   08/09/2008

  duonghien
  duonghien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (190)
  Số điểm: 1509
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 44.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="223">

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 275.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 44.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="367">

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

   

  ….ngày….tháng…..năm….

   

   

  HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

   

   

   

  - Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  - Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  - Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên. Hôm nay tại: ………………………………………………………………………………………………

  ch úng t ôi bao g ồm:

   

   

  1. Bên cho thuê đất (Bên A)

  Ông (bà):

  Năm sinh:                                                         CMND số:

  Do:                                                                   Cấp ngày:

  HKTT:            

  Tel:

   

  1. Bên thuê đất (Bên B):

   Ông (bà):

  Năm sinh:                                                         CMND số:

  Do:                                                                   Cấp ngày:

  HKTT:            

  Tel:

   

       Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây:

  Điều 1:

  1.     Bên A cho bên B thuê (bằng số):....................... đất (bằng chữ)............................... mét vuông đất.

  Tại xã (phường, thị trấn):.................................................................................................   

  Huyện (quận, thị xã, thành phố):................................

  Để sử dụng vào mục đích:...............................................................................................

  2.    Vị trí khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính số……….tỷ lệ 1/……….do Sở Địa chính           xác lập ngày…………tháng………….năm…………

  1. Thời hạn thuê đất là………năm, kể từ ngày………tháng…….năm……..
  2. Việc cho thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam đối với khu đất và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.

  Điều 2:

  Giá tiền thuê đất là:..................... VNĐ/…./năm

  1. Tiền thuê đất được trả theo phương thức

  -         Hàng năm

  1. Tiền thuê đất bắt đầu được tính từ ngày............... tháng……….năm……..và bên B có nghiã vụ thanh toán trực tiếp cho bên A trước ngày cuối cùng của năm tài chính đó nếu không có thoả thuận khác;

  Điều 3: Việc xây dựng các công trình trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này.

  Điều 4:

  1. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên B không được chuyển giao khu đất thuê cho tổ chức, cá nhân khác nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam cho phép (trừ trường hợp được thuê đất để đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng và cho thuê lại đất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất).

  Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A đảm bảo quyền sử dụng đất của bên B, khi chuyển giao quyền sử dụng khu đất cho Bên thứ ba khi chưa được bên B thoả thuận.

  1. Trường hợp bên B bị phân chia, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tài sản, hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác mà tạo nên pháp nhân mới thì chủ đầu tư mới phải làm lại thủ tục cho thuê đất. Thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại của hợp đồng này, bên B chịu mọi chi phí phát sinh khi chuyển giao khu đất cho thuê.
  2. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu bên B muốn trả lại toàn bộ hay một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho bên A biết trước ít nhất là 6 tháng. Bên A trả lời cho bên B trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của bên B. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính đến lúc bàn giao mặt bằng.
  3. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  -         Hết thời hạn thuê đất và không được gia hạn thuê tiếp;

  -         Bên B bị phát mại tài sản hoặc bị phá sản;

  -         Bên B bị thu hồi giấy phép hoạt động trước thời hạn;

  Điều 5: Hai bên thoả thuận giải quyết tài sản gắn liền với việc sử dụng đất sau khi kết thúc Hợp đồng này theo quy định của luật phápViệt Nam.

  Điều 6: Tranh chấp giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thể thương lượng được thì tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án để giải quyết.

  Điều 7:

  1.  Bên A có trách nhiệm cung cấp các văn bản liên quan đến việc xác định quyền và nghĩa vụ của bên B, tôn trọng quyền sở hữu về tài sản của bên B xây dựng trên khu đất thuê theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Bên B có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quoanh.

  Điều 8:

  1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê trong trường hợp có vi phạm về mục đích sử dụng đất theo Điều 1 của hợp đồng này; bên A phải báo trước cho bên B trong khoảng thời gian là 3 (ba) tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.
  2. Trong trường hợp Bên A tự ý chấm dứt hợp đồng trái với khoản 1 của Điều này thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí mà bên B đã dùng để đầu tư cơ sở vật chất trên khu đất này và toàn bộ giá trị thời gian thuê còn lại của hợp đồng nếu hai bên không có thoả thuận khác;

   

  Điều 9:

  1. Hợp đồng này được lập thành…….bản, mỗi bên giữ……bản, có giá trị ngang nhau v ề mặt pháp lý;
  2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

   

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 221.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="295">

  BÊN THUÊ ĐẤT

  (Ký tên )

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 221.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="295">

  BÊN CHO THUÊ ĐẤT

  (Ký tên)

   

   

   Nguồn:#ffffff; FONT-FAMILY: tahoma; TEXT-DECORATION: none" hasbox="2">vnjurist.com

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #19631   15/08/2008

  nguyentubachdong
  nguyentubachdong

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuê đất công ích của xã

  Xin chào ! tôi có vấn đề này cần hỏi
  Tôi có thuê được khoảng 10.000 m2 đất công ích của xã để làm trang trại. Xã ký hợp đồng cho tôi thuê trong 30 năm.
  Vậy xã làm như vậy có đúng luật không? tôi muốn thuê đất trên trong thời gian 30 năm và hơn thế thì có được không? cơ quan nào sẽ cấp chứng nhận thuê đất cho tôi.
  xin nói thêm là phần đất tôi đang thuê không thuộc diện quy hoạch gì cả. Trả lời sớm cho tôi nhé! Trân trọng cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #19632   15/08/2008

  phongdatdai
  phongdatdai
  Top 500
  Chồi

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1230
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  UBND xã chỉ có thẩm quyền cho thuê đất sử dụng vào mục đích công ích của xã trong thời hạn tối đa là 05 năm để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản. Như vậy việc UBND xã cho bạn thuê với thời hạn 30 năm là không đúng pháp luật.
  Để phù hợp quy định, bạn đề nghị UBND xã chuyển hồ sơ lên UBND huyện để lập thủ tục thuê đất và cấp GCNQSDĐ thuê.
  Trân trọng.
   
  Báo quản trị |  
 • #14169   23/08/2009

  thanhvd
  thanhvd

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thủ tục và điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà tại Hà Nội.

  Tôi muốn hỏi về thủ tục và điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà ở tại Hà Nội?
   
  Báo quản trị |  
 • #14170   19/08/2008

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 150
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Trước tiên bạn phải đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.

  Trong đó có ngành nghề kinh doanh là “cho thuê nhà hoặc cho người nước ngoài thuê nhà”

  - Ký hợp đồng thuê nhà với người cần thuê (có công chứng)

  - Đăng ký giao dịch bảo đảm (đăng ký với cơ quan quản lý là nhà đang cho thuê).

  Luật sư Mai Xuân Hương
   
  Báo quản trị |  
 • #14171   11/08/2008

  thanhvd
  thanhvd

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  xin luat su cho toi biet nhung van ban lien quan toi viec cho nguoi nuoc ngoai thue nha tai Ha Noi . Xin cam on!
   
  Báo quản trị |  
 • #14172   19/08/2008

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 150
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Cho thuê nhà là một hoạt động kinh doanh và phải đóng thuế.

  Không chỉ cho người nước ngoài thuê mà là các trường hợp thuê khác cũng vậy.

  Các văn bản pháp luật bao gồm:

  - Bộ luật dân sự.

  - Luật Doanh nghiệp

  - Luật quản lý thuế.
   
  Báo quản trị |  
 • #19953   20/09/2008

  quynhchi33293
  quynhchi33293

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:18/09/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục để em gái tôi cho mượn đất kinh doanh Nhà hàng và Nghĩa vụ nộp thuế giữa tôi và em gái tôi ra sao?

  Em gái tôi cho mượn đất để xây kinh doanh Nhà hàng Khách sạn.Vậy thủ tục cho mượn đất như thế nào? Nghĩa vụ nộp thuế giữa tôi và em gái tôi ra sao?
  Chân th ànhcảm ơn LS!
   
  Báo quản trị |  
 • #19954   20/09/2008

  phongdatdai
  phongdatdai
  Top 500
  Chồi

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1230
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cho mượn quyền sử dụng đất là một hình thức thuê quyền sử dụng đất.
  Theo quy định việc thuê đất phải lập thành hợp đồng và được công chứng hoặc chứng thực. Nội dung hợp đồng dựa trên nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên nhưng không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Sau đó đến Văn phòng đăng ký đất để thực hiện thủ tục đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định (cấp huyện nếu bên thuê đất là hộ gia đình, cá nhân; cấp tỉnh nếu bên thuê đất là tổ chức).
  Căn cứ quy định hiện hành, việc thuê đất không phải nộp lệ phí trước bạ.
  Điều kiện để em bà cho thuê đất là:
  1. Có giấy chứng nhận QSDĐ
  2. Trong thời hạn sử dụng đất
  3. Đất không tranh chấp
  4. Đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án (Điều 106 LĐĐ)
  Lưu ý: đất của em bà phải là đất ở hoặc đất sản xuất kinh doanh mới có thể xây dựng Nhà hàng, khách sạn được.
  Nếu cần liên hệ với tôi để chép mẫu hợp đồng thuê đất tham khảo trước. Địa chỉ: nettiendat@gmail.com.
   
  Báo quản trị |  
 • #19955   20/09/2008

  quynhchi33293
  quynhchi33293

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:18/09/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Muon/Thue dat

  Vậy em gái tôi có phải nộp thuế cho thuê đất không? Nếu có, thì tôi cảm thấy không hợp lý, vì em gái tôi không cho thuê mà phải chịu nộp thuế cho thuê? Đồng thời nộp cả tiền thuế nhà đất?
  Và tôi có nghĩa vụ nộp thuế đất kinh doanh không? Hay thuế nhà đất cũng chính là thuế đất kinh doanh?
  Chân thành cảm ơn LS!
   
  Báo quản trị |  
 • #19956   20/09/2008

  phongdatdai
  phongdatdai
  Top 500
  Chồi

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1230
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thú thật với chị là tôi làm ở cơ quan quản lý đất đai nên không rành về thuế. Đề nghị các bạn/luật sư nào biết giải đáp câu hỏi thứ 2 của chị Chi.
   
  Báo quản trị |  
 • #20062   14/10/2008

  dohoangduong
  dohoangduong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/10/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi muốn thuê đất có nguồn gốc là trại chăn nuôi của Huyện. Như vậy đất đó được tính là loại đất gì?

  Tôi muốn thuê đất có nguồn gốc là trại chăn nuôi của Huyện với thời gian thuê 50 năm, trả tiền 1 lần. Mục đích thuê ghi trong đơn xin thuê là kinh doanh chăn nuôi cùng với hệ thồng hạ tầng chuồng trại, kho bãi. Như vậy đất đó ( đất để xác định giá cho thuê) được tính là loại đất gì ?( đất nông nghiệp, Đất phi nông nghiệp hay đất sản xuất kinh doanh) Ngoài diện tích chăn nuôi, phần đất còn lại Tôi có thể xây dựng kho, xưởng trên diện tích đất này để cho các doanh nghiệp thuê lại được không? (lưu ý: Tôi xin đóng tiền thuê với giá ưu đãi do đầu tư cho chăn nuôi thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.)
  Xin cám ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #20063   14/10/2008

  phongdatdai
  phongdatdai
  Top 500
  Chồi

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1230
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào bạn!
  Xin trả lời bạn một số ý như sau:
  1. Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Điều 82 Luật Đất đai thì đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được xếp vào đất nông nghiệp.
  2. Đất sử dụng cho kinh tế trang trại có thể được sử dụng để xây dựng đường đi, kênh mương, nhà kho, cơ sở dịch vụ phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà nghỉ cho người lao động trong nội bộ trang trại... Việc xây dựng này phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
  3. Căn cứ theo quy định pháp luật đất đai hiện hành thì Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần chỉ áp dụng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc đối với Người Việt nam định cư ở nước ngoài. Tổ chức, cá nhân trong nước chỉ được cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
  Thân!
   
  Báo quản trị |  
 • #20064   10/10/2008

  dohoangduong
  dohoangduong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/10/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Anh Phong vui lòng chỉ bảo

  Việc quy định :"Tổ chức, cá nhân trong nước chỉ được cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm." nằm ở khoản mấy điều nào, văn bản nào hả anh Phongdatdai?? Anh vui lòng chỉ giúp vì em thấy trong Luật đất đai không nói rõ.
   
  Báo quản trị |  
 • #20065   10/10/2008

  phongdatdai
  phongdatdai
  Top 500
  Chồi

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1230
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Gởi bạn dohoangduong!
  Được quy định tại Điều 35 của Luật Đất đai, khoản 1 quy định thuê đất trả tiền thuê hàng năm, khoản 2 quy định cho thuê đất trả tiền thuê một lần.
  Thân!
   
  Báo quản trị |  
 • #20066   10/10/2008

  dohoangduong
  dohoangduong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/10/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám  ơn anh nhiều.Như vậy phòng TNMT và UBND huyện cho thu tiền thuê đất 1 lần là chưa đúng. Em cũng không biết nên làm sao. Nộp 1 lần thì chi phí vốn cao nhưng khá an toàn và yên tâm sử dụng 50 năm. Nếu đề nghị họ thu tiền hàng năm theo đơn giá đất hàng năm thì chi phí vốn thấp nhưng rất dễ bị thu hồi khi đang đầu tư kinh doanh dở dang.Mặc dù hợp đồng thuê 50 năm nhưng chưa thu hết tiền thì....dễ bị thu hồi khi khóa lãnh đạo mới của huyện lên thay thế.( xin lỗi , đấy là em lo thế). Không biết nên như thế nào.Anh có kinh nghiệm hay lời khuyên nào không ạ???
  Cám ơn anh Phongdatdai

   
  Báo quản trị |  
 • #20067   11/10/2008

  phongdatdai
  phongdatdai
  Top 500
  Chồi

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1230
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  1. Bạn đã lo quá xa (chắc sẽ mau già đấy ). Việc thu hồi đất là một quá trình phức tạp chứ không hề đơn giản kể cả đối với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai.
  2. Khi đã cho bạn thuê thì Nhà nước sẽ đảm bảo về quyền lợi của bạn, bạn cứ yên tâm (không tin bạn hãy đọc kỹ hợp đồng cho thuê đất trước khi ký kết).
  3. Trường hợp thửa đất trên phù hợp quy hoạch cho một dự án nào đó mà Nhà nước phải thu hồi đất thì dù hình thức thuê của bạn như thế nào (trả tiền một lần, trả tiền hàng năm) cũng đều bị thu hồi như nhau.
   
  Báo quản trị |  
 • #20068   13/10/2008

  dohoangduong
  dohoangduong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/10/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn anh rất nhiều

   
  Báo quản trị |