DanLuat 2015

Cho người nước ngoài mượn thông tin cá nhân có ảnh hưởng gì không?

Chủ đề   RSS   
  • #450502 27/03/2017

    Cho người nước ngoài mượn thông tin cá nhân có ảnh hưởng gì không?

    Nếu tôi cho người nước ngoài mượn tên, địa chỉ nhà, số điện thoại thì có ảnh hưởng gì hay không?

     
    655 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-