Cho mình hỏi về giá nhân công dự toán

Chủ đề   RSS   
 • #433736 17/08/2016

  Cho mình hỏi về giá nhân công dự toán

  2  Chi phí nhân công  NC1     ĐD= Bảng III x 0,9 x 0,925 x 3,692
     TBA= Bảng III x 0,925x3,692
  0 2,357,450

  vậy 0.9 và 0.925 mình tính từ đâu sẽ có vậy? moi người giup mình với.  

   
  1554 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận