Cho mình hỏi nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2014 bị lệch tiền khấu trừ thuế của kỳ 12/2013 thì phải làm sao?

Chủ đề   RSS   
  • #311479 27/02/2014

    Cho mình hỏi nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2014 bị lệch tiền khấu trừ thuế của kỳ 12/2013 thì phải làm sao?

    Cho mình hỏi nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2014 bị lệch tiền khấu trừ thuế của kỳ 12/2013 thì phải làm sao?

     
    2671 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận