Cho giám đốc công ty vay tiền bằng hợp đồng có đóng dấu của công ty, nay khởi kiện công ty đòi lại số tiền cho vay

Chủ đề   RSS   
 • #263436 23/05/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4333 lần


  Cho giám đốc công ty vay tiền bằng hợp đồng có đóng dấu của công ty, nay khởi kiện công ty đòi lại số tiền cho vay

  Số hiệu

  724/2007/KDTM-ST

  Tiêu đề

  Cho giám đốc công ty vay tiền bằng hợp đồng có đóng dấu của công ty, nay khởi kiện công ty đòi lại số tiền cho vay

  Ngày ban hành

  08/05/2007

  Cấp xét sử

  Sơ thẩm

  Lĩnh vực

  Kinh tế

   

  Hai hợp đồng vay vốn để sản xuất kinh doanh, bà Nguyễn Thị Hòa ký với ông Trần Văn Kỵ (nguyên giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Phú) đều không ghi số, không đúng mẫu biểu sử dụng của công ty;

  Việc thưc hiện, bà Hòa giao tiền USD cho ông Kỵ không có biên lai ký nhận của Kế tóan trưởng hay Thủ quỹ của Cty CBTHSXK- Việt phú;

  Ông Trần Văn Kỵ nguyên là giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Phú từ năm 1995 đến tháng 1 năm 2005 xác nhận có ký hợp đồng vay vốn với bà Hòa như trên, và đã nhận đủ 40.000 USD như bà Hòa trình bày. Tuy nhiên ông nói vay vốn theo hai hợp đồng với bà Hòa là khoản vay cá nhân, dùng cho mục đích cá nhân và ông sẽ chịu trách nhiệm với bà Hòa, không liên quan đến Công ty Việt Phú.

  Hội đồng xét xử nhận định:
   
  Quan hệ pháp luật mà Bà Hòa với ông Kỵ là một quan hệ độc lập với quan hê giữa bà Hòa với Cty CBTHSXK- Việt Phú . Trong quan hệ này có dấu hiệu ông Kỵ lợi dụng danh nghĩa là giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Phú, và đóng dấu Công ty trên hợp đồng, để vay số tiền trên của bà Hòa, thực sự không có mục đích dùng vào việc kinh doanh của Cty CBTHSXK- Việt Phú, nên không còn là quan hê kinh doanh thương mại nữa. Do vậy Hội đồng xét xử không xét trong vụ án dân sự kinh doanh thương mại này. Bà Hòa có thể khiếu nại, tố cáo hành vi trên của ông Kỵ tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo tố tụng hình sự; hoặc kịên ông Kỵ tới Tòa án giải quyết theo thủ tục vụ án dân sự khác.

  Bản án số:724/2007/KDTM-ST Ngày: 8.5. 2007
  Tranh chấp việc cho vay vốn kinh doanh

   

  Ngày 8 tháng 5 năm 2007, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, theo “ Quyết định đưa vụ án ra xét xử” số 02 ngày 23 tháng 4 năm 2007, mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay vốn kinh doanh”, giữa :

  Nguyên đơn : Bà Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1924

  Địa chỉ : 341 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

  Do ông Vĩnh An đại diện theo Ủy quyền ngày 23.11.2006

  Bị đơn : Công ty CBTHSXK-Việt Phú

  Địa chỉ: 289 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM

  Do ông Mai Công Thành giám đốc đại diện;

  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

  Ông Trần Văn Kỵ, sinh năm 1950

  Địa chỉ: 815/1 lầu 2, Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, Tp.HCM

  NHẬN THẤY

  Nguyên đơn –Bà Nguyễn Thị Hòa trình bày yêu cầu và cung cấp các chứng cứ sau:

  Ngày 15 tháng 9 năm 1997, bà Hòa ký với Cty CBTHSXK- Việt Phú, hai hợp đồng cùng không số, cùng do ông Trần Văn Kỵ nguyên giám đốc đại diện ký, cho Công ty vay 20.000 USD/1hợp đồng, lãi suất 2,5%/ tháng, thời hạn 6 thaùng và 12 tháng. Bà Hòa đã giao 40.000USD cho ông Kỵ nhận.

  Ngày 14.3.1998, hai bên thống nhất số tiền vay là 38.000 USD, bị đơn đã trả được 2.000 USD.

  Năm 2000, bị đơn trả được 3.353USD nên vốn gốc chỉ còn là 34.647 USD.

  Nay bà Hòa kiện Cty CBTHSXK- Việt Phú; yêu cầu Cty CBTHSXK- Việt Phú phải trả cho bà Hòa các khỏan tiền sau:

  - Vốn gốc là 34.647 USD tương đương 557.123.760 đồng ( là giá trị do bà Hoa quy ra tiền đồng ):

  - Lãi là 733.354.928 đồng (được bà Hòa tính theo hai giai đọan gồm giai ñoaïn 1 laø 252.000.000 đồng; và giai ñoaïn 2 theo mức lãi suất 1,2%/tháng là 481.354.928 đồng).

  Tổng cộng tính tròn hai khỏan là: 1.290.000.000 đồng.

  Bà Hoa nộp cho Tòa án hai bản photo “ HỢP ĐỒNG VAY VỐN ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH” ngày 15.9.1997 đ��� làm chứng cứ; ngòai ra không yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ gì khác; bổ xung yêu cầu: Cty CBTHSXK- Việt Phú và ông Trần Văn Kỵ cùng phải chịu trách nhiệm trả cho bà Hòa số tiền trên.

  Bị đơn – Cty CBTHSXK- Việt Phú do ông Mai Công Thành Giám đốc đại diện trình bày yêu cầu và cung cấp các chứng cứ sau:

  Hai hợp đồng vay vốn để sản xuất kinh doanh, bà Hòa ký với ông Trần Văn Kỵ ( nguyên giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Phú) đều là không ghi số, không đúng mẫu biểu sử dụng của công ty;

  Việc thưc hiện, bà Hòa giao tiền USD cho ông Kỵ không có biên lai ký nhận của Kế tóan trưởng hay Thủ quỹ của Cty CBTHSXK- Việt phú;

  Cty CBTHSXK- Việt Phú không có lưu hợp đồng, hoặc các chứng tư liên quan trong hồ sơ tại Phòng tài vụ kê tóan của Cty CBTHSXK- Việt Phú. Ông Trần Văn Kỵ không báo việc ký kết, thực hiện hợp đồng với bà Hòa trong họat động sản xuất kinh doanh của Cty CBTHSXK- Việt Phú. Cty CBTHSXK- Việt Phú cho rằng yêu cầu khởi kiện của bà Hòa đối với Cty CBTHSXK- Việt Phú là không có cơ sở. Nên Cty CBTHSXK- Việt Phú không có trách nhiệm trả các khỏan tiền trên cho bà Hòa.

  Cty CBTHSXK- Việt Phú nộp cho tòa án bản giải trình việc nợ bà Hòa của ông Trần Văn Kỵ ngày 9.3.2007. Ngòai ra không yêu cầu Tòa án xác minh thu thập chứng cứ nào khác.

  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

  Ông Trần Văn Kỵ nguyên là giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Phú từ năm 1995 đến tháng 1 năm 2005 có Bản giải trình ngày 9.3.2007, và buổi hòa giải ngày 7.3.2007 tại Tòa án, tại phiên tòa sơ thẩm trình bày như sau:

  Ngày 15.9.1997, có ký hợp đồng vay vốn với bà Hòa như trên, và đã nhận đủ 40.000 USD và đã trả các khỏan tiền như bà Hòa trình bày ở trên.

  Việc ông Kỵ vay vốn theo hai hợp đồng với bà Hòa ngày 15.9.1997 là khỏan vay cá nhân, dùng cho mục đích cá nhân, ông sẽ chịu trách nhiệm với bà Hòa không liên quan đến Công ty Việt Phú.

  -Sau khi thẩm tra các yêu cầu của đương sự và xem xét chứng cứ tại phiên tòa;

  -Sau khi HĐXX thảo luận và nghị án

  XÉT THẤY

  Về tố tụng

  Đơn khởi kiện của Bà Nguyễn Thị Hòa kiện Cty CBTHSXK- Việt Phú, ghi ngày 20.12.2006 và dấu nhận đơn của Tòa án ghi ngày 20.12.2006, nên yêu cầu khởi kiện của bà Hòa còn thời hiệu khởi kiện.

  Bà Hòa kiện Cty CBTHSXK- Việt Phú tranh chấp hai “Hợp đồng vay vốn kinh doanh” nên quan hệ pháp luật tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa kinh tế Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

  Về Nội dung

  Xét hình thức, nội dung hai “Hợp đồng vay vốn để kinh doanh” cùng ký ngày 15.9.1997 giữa một bên A là bà Nguyễn Thị Hòa địa chỉ 35 Nguyễn An Ninh quận 1, một bên B là Ông Trần Văn Kỵ giám đốc Công ty chế biến Thủy Sản Xuất Khẩu Việt Phú địa chỉ 57 Nguyễn Thi. Như vậy, chủ thể tham gia giao dich bên B là ông Trần Văn Kỵ ( ông Kỵ là Giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Phú), mà không phải là Cty CBTHSXK- Việt Phú do ông Trần Văn Kỵ giám đốc đại diện như bà Hoa xác định.

  Xét việc thực hiện hợp đồng, bà Hòa giao tiền, nhận tiền trực tiếp với ông Kỵ; không chứng minh được có liên quan đến họat động tài chính kế tóan của Cty CBTHSXK- Việt Phú. Không có căn cứ để xác định là bà Hòa đã nộp số tiền trên cho Cty CBTHSXK- Việt Phú. Mặt khác Cty CBTHSXK- Việt Phú, ông Trần Văn Kỵ cũng khai nhận quan hệ vay vốn theo hai hợp đồng này là cá nhân ông Kỵ với bà Hòa, không liên quan đến Cty CBTHSXK- Việt Phú.

  Với các chứng cứ do bà Hòa xuất trình, và trình bày như trên của các đương sự Bà Hòa kiện Cty CBTHSXK- Việt Phú yêu cầu phải trả các khỏan tiền sau:

  - Vốn gốc là 34.647 USD tương đương 557.123.760 đồng ( là giá trị do bà Hòa quy ra tiền đồng );

  - Lãi là 733.354.928 đồng (được bà Hòa tính theo hai giai đọan gồm giai ñoaïn 1 là 252.000.000 đồng; và giai ñoaïn 2 theo mức lãi suất 1,2%/tháng là 481.354.928 đồng).

  Tổng cộng tính tròn hai khỏan là: 1.290.000.000 đồng.

  Là không có căn cứ. HĐXX bác yêu cầu của bà Hòa.

  Bà Hòa còn bổ xung yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Trần Văn Kỵ phải trả cho bà Hòa các khỏan tiền trên trong cùng vụ án này.

  Hội đồng xét xử nhận thấy, quan hệ pháp luật mà Bà Hòa với ông Kỵ trong giao dịch trên là một quan hệ khác, độc lập với quan hê giữa bà Hòa với Cty CBTHSXK- Việt Phú . Trong quan heä này có dấu hiệu ông Kỵ lợi dụng danh nghĩa là giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Phú, và đóng dấu Công ty trên hợp đồng, để vay số tiền trên của bà Hòa, thực sự không có mục đích dùng vào việc kinh doanh của Cty CBTHSXK- Việt Phú, nên không còn là quan hê kinh doanh thương mại nữa. Do vậy Hội đồng xét xử không xét trong vụ án dân sự kinh doanh thương mại này. Bà Hòa có thể khiếu nại, tố cáo hành vi trên của ông Kỵ tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo tố tụng hình sự; hoặc kịên ông Kỵ tới Tòa án giải quyết theo thủ tục vụ án dân sự khác.

  Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, bà Hòa không được Tòa án chấp nhận yêu cầu, nên phải nộp là :

  (28.000.000 + 0,1 % x 290.000.000) đồng = 28.290.000 đồng

  - Căn cứ nhận định trên

  QUYẾT ĐỊNH

  - Áp dụng Điều 29, Điều 243, 245 Bộ Luật tố tụng dân sự - năm 2004;

  - Áp dụng khỏan 2 Điều 7, Điều 11 - Nghị Định số: 70/CP, ngày 12/6/1997 của Chính Phủ qui định về lệ phí, án phí tòa án

  Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Hòa là buộc Công ty Chế Biến Thuỷ Hải Sản Xuất Khẩu Việt Phú phải trả 1.290.000.000 đồng.

  Án phí dân sự sơ thẩm bà Nguyễn Thị Hòa phải nộp là 28.290.000 đồng. Bà Hòa được trừ tạm ứng án phí đã nộp theo phiếu thu số 04028, ngày 17.1.2007 là 14.145.239 đồng, nên còn phải nộp là 14.145.000 đồng chẵn.

  Các đượng sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

   

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 23/05/2013 10:15:04 SA
   
  34222 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #423691   06/05/2016

  ngolongnl
  ngolongnl

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 190
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 0 lần


  Rất hay và hữu ích. Nhân tiện xin hỏi anh là tôi muốn tìm và đọc những bản án như thế này thì có tìm hiểu những đầu sách nào vậy? Rất cám ơn anh!

   
  Báo quản trị |