Cho em hỏi ý kiến ạ

Chủ đề   RSS   
 • #533498 25/11/2019

  Cho em hỏi ý kiến ạ

  Bộ trưởng bộ giáo dục sẽ xử lí như thế nào:

  1) Nếu bộ trưởng bộ y tế ban hành thông tư trái với quy định của mình?

  2) Nếu hội đồng nhân dân của TP Đà Nẵng ban hành 1 nghị quyết trái với thông tư của mình?

  3) Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành 1 quyết định trái với thông tư của mình?

   
  512 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn h0tp0y10a1 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận