cho em hỏi về các yếu tố cấu thành nên hành vi phạm tội

Chủ đề   RSS   
 • #309025 12/02/2014

  cho em hỏi về các yếu tố cấu thành nên hành vi phạm tội

  - Cho em hỏi với nếu 1 người bị buộc 1 tội này nọ (ví dụ vi phạm pháp luật ..., tham nhũng, giết người) thì các yếu tố cấu thành nên tội phạm của họ là gì (ví dụ: nhân chứng, bằng chứng.... có phải cung cấp ko hay chỉ cần nhân chứng tố cáo, buộc tội họ trước tòa là đc)

  - 1 Người kiện 1 người vi phạm có cần phải có chứng cứ, bằng chứng cụ thể gì ko hay chỉ cần nhân chứng đứng ra kiện là có thể gọi người đó ra tòa...và buộc tội người đó luôn

  Các điều này quy định cụ thể trong văn bản pháp luật nào?

  Em xin cảm ơn

  Cập nhật bởi axetank ngày 12/02/2014 08:32:45 SA
   
  6922 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #309281   13/02/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1144 lần


  Theo luật hình sự Việt Nam hiện hành thì cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu có tính chất đặc trưng chung cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Có hai nhóm dấu hiệu CTTP là:
  + Nhóm các dấu hiệu không bắt buộc của CTTP: chỉ có ở những tội phạm cụ thể được quy định trông luật hính sự chứ không bắt buột có ở mọi tội phạm. bao gồm:
  v     Hậu quả của tội phạm;
  v     Động cơ, mục đích của tội phạm;
  v     Dấu hiệu đặc biệt của chủ thể đặc biệt.
  + Nhóm các dấu hiệu bắt buộc của CTTP: gồm có:
  v     Khách thể của tội phạm
  v     Mặt khách quan của tội phạm
  v     Mặt chủ quan của tội phạm
  v     Chủ thể của hành vi tội phạm
   
  CTTP bắt buộc là Những yếu tố đặc trưng của các loại tội phạm  cụ thể được quy định trong Bộ luật hình sự. Chỉ khi nào có đầy đủ các dấu hiệu bắt buột này thì hành vi vi phạm pháp luật mới được coi là hành vi phạm tội. Những dấu hiệu bắt buộc bao gồm: khách thể, chủ thể, khách quan, chủ quan.
   
  Câu hỏi của bạn mang tính lý thuyết quá, bạn có thể tham khảo các tài liệu học thuật trên internet nhé.
   
  Báo quản trị |