DanLuat 2015

Cho em hỏi lấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có khó không ạ

Chủ đề   RSS   
 • #434093 21/08/2016

  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Cho em hỏi lấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có khó không ạ

  Dear các luật gia,

  Một hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông thường thì chỉ cần giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (chi phí công sức hết khoảng 1 triệu).

  Một hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có nhân tố thuộc nhà đầu tư nước ngoài thì trước tiên phải cần giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó nộp kèm giấy này vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Cho em hỏi quy trình lấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này thường dễ dàng (hơn lấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải lập điều lệ, danh sách cổ đông/thành viên v.v...) hay khó hơn ạ, vì chi phí thường tầm tầm rơi vào mức bao nhiêu ạ.

  Em hỏi cho trường hợp bình thường thôi nhé, không tính dự án đầu tư khủng cần thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ (Tức chỉ đến cấp Sở  KH&ĐT thôi ạ)

  Em cám ơn trc

   
  2389 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Mickeycute vì bài viết hữu ích
  TRUTH (22/08/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #434132   22/08/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4652)
  Số điểm: 30928
  Cảm ơn: 603
  Được cảm ơn 1083 lần


   Chắc bạn biết rồi còn hỏi gì nữa. Làm cái giấy CN đầu tư xin lên xin xuống, trình bày vật vả muốn chết còn chưa xong. Nhiều ngành thấy dễ òm, kinh doanh đầy rẫy vậy mà phí làm cái giấy cũng hết vài ngàn u ét sờ dê đó chứ.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (22/08/2016)
 • #434154   22/08/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  TRUTH viết:

   Chắc bạn biết rồi còn hỏi gì nữa. Làm cái giấy CN đầu tư xin lên xin xuống, trình bày vật vả muốn chết còn chưa xong. Nhiều ngành thấy dễ òm, kinh doanh đầy rẫy vậy mà phí làm cái giấy cũng hết vài ngàn u ét sờ dê đó chứ.

  Làm gì mà đến vài nghìn USD ạ. Nó là phí chính thức hay phi chính thức ạ TRUTH

   
  Báo quản trị |  
 • #434134   22/08/2016

  leanhthu
  leanhthu
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1838)
  Số điểm: 17971
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1122 lần
  Lawyer

  Chào bạn! Trường hợp của bạn theo mình có quan điểm sau:

  1./. Hồ sơ trình tư thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2014

  Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

  a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

  b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

  c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

  d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

  đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

  e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

  g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

  2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan đăng ký đầu tư.

  Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung quy định tại khoản 6 Điều này.

  4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

  5. Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

  6. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm:

  a) Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;

  b) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

  c) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

  d) Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);

  đ) Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

  e) Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này.

  7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  8. Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

  a) Nhà đầu tư thực hiện dự án;

  b) Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án;

  c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

  d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn;

  đ) Công nghệ áp dụng;

  e) Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có);

  g) Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư.

  9. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

  Căn cứ quy định viện dẫn trên nếu bạn thực hiện đúng và đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Luật đầu tư thì bạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp bạn./.

  Việc bạn hỏi thì qua kinh nghiệm mình làm việc trong lĩnh vực đăng ký thành lập, thay đổi hồ sơ doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thì việc Cấp giấy chứng nhận đầu tư đúng thời hạn hay không đúng thời hạn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố./.

  1./. Phụ thuộc vào Vốn mà doanh nghiệp đã đăng ký: Vốn ở đây bạn hiểu là gì?

  Vốn có hai loại Vốn điều lệ và Vốn pháp định

  - Đối với doanh nghiệp nước ngoài: Khi doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ bao nhiêu thì các thành viên phải cam kết góp và chứng minh năng lực tài chính của các nhà đầu tư mình có thể mua, như chứng minh qua ngân hàng có giấy xác nhận tài khoản của ngân hàng tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài./.

  - Đối với ngành nghề cần vốn pháp định thì nhà đầu tư nước ngoài cũng phải đáp ứng được về vốn mà pháp luật Việt Nam quy định mới dc kinh doanh ngành nghề đó./.

  Lưu ý: Vốn điều lệ không dc thấp hơn vốn pháp định đối với ngành nghề pháp luật yêu cầu cần chứng minh vốn pháp đinh./.

  2./. Về ngành nghề kinh doanh:

  Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn cần tham khảo luật chuyên ngành, các nghị định, thông tư hướng dẫn về ngành nghề đó./. Khi đó chuyên viên sở kế hoạch đầu tư sẽ gửi công văn thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến về những ngành nghề trên./.

  3./. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác như tên công ty, rồi việc giải trình thực hiện các dự án đầu tư...

  4./. Trên đây là những quy định pháp luật và kinh nghiệm minh từng làm có thể trao đổi với bạn!

  Trân trọng!

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty TNHH Thành Thái và Cộng sự

  Trụ sở: Phòng 1105, Tòa nhà 15T, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn leanhthu vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (22/08/2016)
 • #434155   22/08/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  leanhthu viết:

  Chào bạn! Trường hợp của bạn theo mình có quan điểm sau:

  1./. Hồ sơ trình tư thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2014

  Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

  a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

  b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

  c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

  d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

  đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

  e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

  g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

  2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan đăng ký đầu tư.

  Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung quy định tại khoản 6 Điều này.

  4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

  5. Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

  6. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm:

  a) Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;

  b) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

  c) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

  d) Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);

  đ) Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

  e) Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này.

  7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  8. Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

  a) Nhà đầu tư thực hiện dự án;

  b) Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án;

  c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

  d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn;

  đ) Công nghệ áp dụng;

  e) Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có);

  g) Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư.

  9. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

  Căn cứ quy định viện dẫn trên nếu bạn thực hiện đúng và đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Luật đầu tư thì bạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp bạn./.

  Việc bạn hỏi thì qua kinh nghiệm mình làm việc trong lĩnh vực đăng ký thành lập, thay đổi hồ sơ doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thì việc Cấp giấy chứng nhận đầu tư đúng thời hạn hay không đúng thời hạn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố./.

  1./. Phụ thuộc vào Vốn mà doanh nghiệp đã đăng ký: Vốn ở đây bạn hiểu là gì?

  Vốn có hai loại Vốn điều lệ và Vốn pháp định

  - Đối với doanh nghiệp nước ngoài: Khi doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ bao nhiêu thì các thành viên phải cam kết góp và chứng minh năng lực tài chính của các nhà đầu tư mình có thể mua, như chứng minh qua ngân hàng có giấy xác nhận tài khoản của ngân hàng tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài./.

  - Đối với ngành nghề cần vốn pháp định thì nhà đầu tư nước ngoài cũng phải đáp ứng được về vốn mà pháp luật Việt Nam quy định mới dc kinh doanh ngành nghề đó./.

  Lưu ý: Vốn điều lệ không dc thấp hơn vốn pháp định đối với ngành nghề pháp luật yêu cầu cần chứng minh vốn pháp đinh./.

  2./. Về ngành nghề kinh doanh:

  Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn cần tham khảo luật chuyên ngành, các nghị định, thông tư hướng dẫn về ngành nghề đó./. Khi đó chuyên viên sở kế hoạch đầu tư sẽ gửi công văn thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến về những ngành nghề trên./.

  3./. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác như tên công ty, rồi việc giải trình thực hiện các dự án đầu tư...

  4./. Trên đây là những quy định pháp luật và kinh nghiệm minh từng làm có thể trao đổi với bạn!

  Trân trọng!

  Vâng em cám ơn, những giấy tờ trên toàn là giấy và mực, chung quy là dùng chất xám là chính đúng k luật gia (chứ phí, lệ phí chưa thấy có ghi là hết bao nhiêu), thế sao luật gia trên (TRUTH) nói rằng hết những vài nghìn USD ạ, có phóng đại lên k ạ em xin cám ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #434295   23/08/2016

  Theo thông tin về thủ tục hành chính của SKHĐT TPHCM thì lệ phí: Không có. Nhưng các chi phí không chính thức chắc phải có :)

  http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdt/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=159&PublishedDate=2016-04-22T08:55:00Z

   
  Báo quản trị |  
 • #434650   27/08/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Tqthang2104 viết:

  Theo thông tin về thủ tục hành chính của SKHĐT TPHCM thì lệ phí: Không có. Nhưng các chi phí không chính thức chắc phải có :)

  http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdt/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=159&PublishedDate=2016-04-22T08:55:00Z

  Có nhất thiết phải mất các chi phí này không luật gia ơi. Nếu không chi thì sao ạ e cám ơn trước

   
  Báo quản trị |  
 • #434653   27/08/2016

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3250
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 122 lần


  Theo quy định niêm yết tại các Ban Quản lý khu công nghiệp ở tỉnh, TP trực thuộc TW thì lệ phí cấp, cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư là 0 đồng. 

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (27/08/2016)
 • #434655   27/08/2016

  tuantixeto
  tuantixeto

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2016
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Cái này bạn ra các văn phòng luật vù cái là xong, nhanh mà cần giới thiệu thì cứ inbox mình ko hỏi các bác trên này ...

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tuantixeto vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (27/08/2016)
 • #434661   27/08/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  tuantixeto viết:

  Cái này bạn ra các văn phòng luật vù cái là xong, nhanh mà cần giới thiệu thì cứ inbox mình ko hỏi các bác trên này ...

  Vù cái nhưng chi phí có đắt đỏ không luật gia ơi, vì có một luật gia trên nói giá nghìn USD ạ (cho một giấy đầu tư thông thường)

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-