Cho em hỏi là NĐ 47 LĐĐ 2013 khác gì so với NĐ 69, NĐ 84 LĐĐ 2003 ạ?

Chủ đề   RSS   
  • #378550 11/04/2015

    Cho em hỏi là NĐ 47 LĐĐ 2013 khác gì so với NĐ 69, NĐ 84 LĐĐ 2003 ạ?

    Cho em hỏi là NĐ 47 LĐĐ 2013 khác gì so với NĐ 69, NĐ 84 LĐĐ 2003 về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng được không ạ

     
    2758 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận