DanLuat 2015

CHO CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

Chủ đề   RSS   
 • #418574 15/03/2016

  nickname2014
  Top 500
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2014
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 14 lần


  CHO CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

  Tôi có công ty tnhh mtv 100% vốn trong nước, nay muốn cho 01 cá nhân người nước ngoài góp vốn.

  Ngành nghề kinh doanh của tôi là về sản xuất và mua bán đồ gỗ. 

  Hỏi:

  Cá nhân nước ngoài này có bị hạn chế tỷ lệ phần vốn góp tối đa không?

  Tôi cần tham khảo quy định pháp luật nào?

  Tôi cần tiến hành các bước nào trong thủ tục đăng ký kinh doanh?

  Cảm ơn Luật sư

   
  3529 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #418654   16/03/2016

  ta.luatsaoviet
  ta.luatsaoviet
  Top 75
  Male
  Lớp 6

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2015
  Tổng số bài viết (625)
  Số điểm: 7648
  Cảm ơn: 88
  Được cảm ơn 296 lần


  Chào bạn.
   
  Hiện nay, việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần được thực hiện theo Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; tại Điều 3 quy định cụ thể như sau:
  1. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các công ty đại chúng theo tỷ lệ quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.
  2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành theo tỷ lệ quy định của pháp luật chuyên ngành đó.
  3. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  4. Đối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất.
  5. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo tỷ lệ tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt mức quy định nếu doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều này.
  6. Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với mức không hạn chế.
  Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn theo trường hợp nào trong các trường hợp nêu trên. Nếu doanh nghiệp không thuộc các trường hợp từ khoản 1- 5 thì sẽ được góp vốn với số lượng không hạn chế. 
   
  Các thủ tục cần tiến hành
  - Cá nhân nước ngoài góp vốn trên 51%:
   
  Trường hợp người nước ngoài góp vốn vào công ty trên 51% thì theo điểm b, khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014 nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng kí góp vốn vào công ty. Trình tự, thủ tục đăng kí góp vốn này được quy định tại khoản 2, 3 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014 như sau:
  “2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
  a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
  3. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
  a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;
  b) Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.”
  Cụ thể: 
  Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về:
  - Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  - Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động và đối tác đầu tư tham gia hoạt động đầu tư;
   
  - Các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.  
   
  Nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đáp ứng đủ điều kiện nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhận được thông báo bằng văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật, nếu không, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhận được văn bản thông báo nêu rõ lý do.
   
  Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông hoặc thành viên doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
   
  Bước 3: Thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 1 TV thành Công ty TNHH 2TV trở lên:
   
  - Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 
   
   - Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định
   
  - Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các thành viên, người đại diện theo pháp luật:
   
  + Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
   
  + Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu; Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với người đại diện pháp luật)
   
  - Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác);
   
  - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
   
  Cá nhân nước ngoài góp vốn dưới 51% thì:
   
         Theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật đầu từ: Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.
   
  Cụ thể:
   
  Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông hoặc thành viên doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
   
  Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 1 TV thành Công ty TNHH 2TV trở lên

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ làm quyết toán thuếbáo cáo tài chính cuối năm của các công ty

  Công ty Luật TNHH Sao Việt - Tổng đài tư vấn 19006243

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ta.luatsaoviet vì bài viết hữu ích
  lehungkien21 (16/03/2016) nickname2014 (16/03/2016)
 • #418740   16/03/2016

  nickname2014
  nickname2014
  Top 500
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2014
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 14 lần


  Cảm ơn bài Viết Rất Hữu Ích. 

  Nhưng Luật sư cho phép tôi hỏi thêm.

  Trường hợp của tôi là nhà đầu tư nước ngoài góp đến 80% vốn, tôi cũng đã lên mạng tìm kiếm về quy định MỨC VỐN TỐI ĐA nhà đầu tư nước ngoài được phép góp.

  Ngành nghề của tôi là: Sản xuất đồ gỗ; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

  Qua tìm hiểu các quy định pháp luật thì tôi được biết rằng: về mặt sản xuất thì không hạn chế phần vốn góp nhưng phần thương mại phần bán buôn thì phải căn cứ theo các điều ước quốc tế.

  Điều 3 Quyết Định 88/2009/QĐ-TTg3 Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên"

  Vậy Luật sư cho hỏi về phần bán buôn (thương mại) giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất có bị hạn chế phần vốn góp không? 

  Cảm ơn Luật sư.

   
  Báo quản trị |  
 • #418750   16/03/2016

  VTCoTo
  VTCoTo
  Top 500
  Male
  Chồi

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:27/10/2015
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 1405
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Theo tôi được biết thì bán buôn thương mại giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất ko bị hạn chế phần vốn góp.

  Các bước tiến hành thủ tục và trình tự, hồ sơ thì nếu bạn cần có thể gửi email cho chúng tôi để được trợ giúp tốt nhất nhé. Email của tôi ở dưới

  Bạn có thể tự làm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  Chúc bạn may mắn!

  Lighthouse LAW Co.,ltd

  Tel: 046.2966.777. Email: contact@lighthouselaw.vn. Website: lighthouselaw.vn

  Add: Tầng 5, Green Office, A4D6 KĐT Cầu Giấy, p. Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, HN

  Lawyer: Vũ Anh Tuấn

  Hotline: 096.2899.659 Email: lstvtuananh@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #418838   17/03/2016

  hoanghiep227
  hoanghiep227

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2008
  Tổng số bài viết (52)
  Số điểm: 451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 3 lần


  Tư vấn sai hết rồi, chưa chịu đọc kỹ luật. Dẫn chứng văn bản thì hết giá trị 

   
  Báo quản trị |  
 • #418915   18/03/2016

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3250
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 122 lần


  Chào bạn.

  Bạn tham khảo Thông tư 131/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 88/2009.

  http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25727

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  nickname2014 (19/03/2016)
 • #419031   19/03/2016

  nickname2014
  nickname2014
  Top 500
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2014
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 14 lần


  Luật sư thì phải khiêm tốn, tranh luận, góp ý nhã nhặn 01 tý chứ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #419036   19/03/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13612)
  Số điểm: 93806
  Cảm ơn: 3074
  Được cảm ơn 4708 lần
  SMod

  Ý bạn nickname2014 nói tới luật sư nào vậy ? Có LS nào không khiêm tốn, góp ý không nhã nhặn ở chủ đề này nhỉ ?

   
  Báo quản trị |  
 • #419044   19/03/2016

  nickname2014
  nickname2014
  Top 500
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2014
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 14 lần


  Các bài của các Luật sư tư vấn rất hữu ích.

  ý mình nói bạn hoanghiep227,  bạn ấy không nên nói rằng

  Tư vấn sai hết rồi, chưa chịu đọc kỹ luật. Dẫn chứng văn bản thì hết giá trị                  

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nickname2014 vì bài viết hữu ích
  ntdieu (19/03/2016)
 • #419054   19/03/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13612)
  Số điểm: 93806
  Cảm ơn: 3074
  Được cảm ơn 4708 lần
  SMod

  Vậy hóa ra hoanghiep227 là luật sư à ?

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-