Chỉnh sửa giấy khai sinh

Chủ đề   RSS   
 • #489970 19/04/2018

  Mainguyen29081993

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2018
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chỉnh sửa giấy khai sinh

  Giấy khai sinh đăng ký lại của bố tôi bị sai họ tên của ông nội. bố tôi mất năm 2011 và ông nội mất sau( giấy tờ của ông nội không còn). Địa giới hành chính đã thay đổi. Muốn làm thủ tục phân chia tài sản thừa kế của bố tôi để lại thì phải làm thế nào ah.
   
  3833 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #490027   20/04/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14768)
  Số điểm: 102317
  Cảm ơn: 3407
  Được cảm ơn 5253 lần
  SMod

  Bạn muốn hỏi về chỉnh sửa giấy khai sinh của bố bạn, hay là hỏi về thủ tục phân chia tài sản thừa kế ?

   
  Báo quản trị |  
 • #490052   20/04/2018

  Mainguyen29081993
  Mainguyen29081993

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2018
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chỉnh sửa giấy khai sinh

  Em muốn hỏi cả hai vấn đề vì cần làm thủ tục chia tách đất ah.
   
  Báo quản trị |  
 • #490073   20/04/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14768)
  Số điểm: 102317
  Cảm ơn: 3407
  Được cảm ơn 5253 lần
  SMod

  Muốn sửa giấy khai sinh thì bạn liên hệ UBND cấp xã để được hướng dẫn.

  Muốn làm thủ tục phân chia tài sản thì hãy đọc các câu trả lời ở đây

  https://danluat.thuvienphapluat.vn/phan-chia-tai-san-thua-ke-164338.aspx

  https://danluat.thuvienphapluat.vn/dat-nong-nghiep-164340.aspx

   
  Báo quản trị |  
 • #500900   29/08/2018

  nhanhuynh1996
  nhanhuynh1996

  Male
  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2018
  Tổng số bài viết (68)
  Số điểm: 421
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 4 lần


  Mình xin góp ý về vấn đề này như sau nhé:

  Điều 6: Giá trị pháp lý của giấy khai sinh

  "1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

  2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

  3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh."

  Theo đó, Giấy khai sinh được xem là một trong những loại loại giấy tờ quan trọng của cá nhân mà mọi giấy tờ khác của cá nhân có chứa các nội dung liên quan như họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giời tính, dân tộc, quan hệ cha, mẹ... phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.  Trong trường hợp nội dung hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với Giấy khai sinh thì cá nhân, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ sao cho đúng nội dung được ghi trong Giấy khai sinh.

  Về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch Điều 7 Nghị định 123 có quy định như sau: 

  "1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

  2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch."

  Trong trường hợp của bạn được xem là có sai xót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc người đăng ký hộ tịch sau khi đăng ký hộ tịch . Vì vậy, bạn cần làm thủ tục cải chính lại thông tin về quê quán về mẹ của cháu được ghi trong Giấy khai sinh.

  Về thẩm quyền đăng ký, thay đổi, bổ sung hộ tịch được thực hiện theo Điều 27 Luật hộ tịch. Theo đó: "Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước."

  Về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được xác định và thực hiện theo quy định tại điều 28 Luật Hộ tịch:

  Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

  "1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

  Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

  Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

  3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

  Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch."

   

   
  Báo quản trị |