Chính sách mới sắp có hiệu lực từ 16-30/11

Chủ đề   RSS   
 • #226565 14/11/2012

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4328 lần


  Chính sách mới sắp có hiệu lực từ 16-30/11

   

   

  Kể từ nửa sau tháng 11/2012, một số các chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

  Trọng Hiền
  Trọng Hiền
  Ban Thư Ký Luật

  Từ 16/11, các công nghệ có một trong các tiêu chí sau sẽ bị cấm chuyển giao: không bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao độngtạo ra chất thải nguy hại; gây lãng phí tài nguyên; khai thác khoáng sản có các chỉ tiêu thu hồi thấp so với chỉ tiêu của các nước trên thế giới; lạc hậu, hiệu suất thấp, tiêu tốn nhiều nguyên, nhiên liệu; có các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật kém hơn hẳn các công nghệ đã có trong nước;sản xuất, sử dụng chất phóng xạ mà chưa kiểm soát được mức độ nguy hiểm; gây ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, văn hóa và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

   

  Quy trình thẩm định các công nghệ trên được quy định tại Thông tư 18/2012/TT-BKHCN.  

   

  Từ 19/11, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nếu không đạt được yêu cầu trong kết quả thẩm định xin cấp lại Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ bị đình chỉ hoạt động. Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận trên được quy định tại Thông tư 29/2012/TT-BCT.  

   

  Bắt đầu từ ngày 20/11, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo lần 2 theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo sẽ phải công bố trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử (TTĐT) của cơ quan, tổ chức giải quyết tố cáo. Thời gian đăng tải ít nhất là 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Nếu cơ quan, tổ chức không có cổng TTĐT hoặc trang TTĐT thì có thể đăng trên báo nói, báo viết, báo hình. Nội dung này được quy định tại 2 Nghị định75/2012/NĐ-CP và 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Tố cáo và Luật Khiếu nại.

   

  Về đời sống xã hội, cũng từ ngày 20/11 sẽ áp dụng quy trình mới để đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo đó, thu nhập để điều tra đánh giá kinh tế của hộ gia đình là thu nhập trong 12 tháng gần nhất, trong đó không tính đến các khoản trợ cấp an sinh xã hội. Về cách đánh giá giá trị các tài sản của hộ gia đình được quy định tại phụ lục 3 Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH. Các kết quả đánh giá này sẽ phải niêm yết công khai tại địa phương.

   

  Từ ngày 25/11, về vấn đề xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra của ngành tài chính: nếu kế hoạch thanh tra của cấp dưới chồng chéo với kế hoạch cấp trên thì phải thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên. Người có thẩm quyền chủ trì việc xử lý chồng chéo này theo các cấp lần lượt là Chánh thanh tra Bộ Tài chính, Chánh thanh tra Sở Tài chính, Tổng cục trưởng các Tổng cục. Các vấn đề cụ thể khác về hoạt động thanh tra ngành tài chính cũng được hướng dẫn tại Nghị định 82/2012/NĐ-CP.  

   

  Từ 26/11, bắt đầu thực hiện chuyển đổi các cụm công nghiệp hình thành trước ngày 5/10/2009 có diện tích lớn hơn 75ha thành khu công nghiệp. Điều kiện để được chuyển đổi được quy định tại điều 6 Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT. Dự kiến việc chuyển đổi này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

   

  Trong lĩnh vực Giáo dục, ngày 26/11 sẽ áp dụng quy định trong việc đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các trường Đại học, Cao đẳng ban hành tại Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT. Theo đó, các thông báo về việc tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài cũng như các cơ sở đào tạo tiến sĩ tại từng nước sẽ phải được niêm yết công khai tại trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn) và Cục ĐTVNN (www.vied. vn), tránh tình trạng bưng bít thông tin để trục lợi riêng.

  Nguồn thuvienphapluat.vn

   
  3089 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận