Chính sách mới khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chủ đề   RSS   
 • #458587 23/06/2017

  myduyen1312
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2014
  Tổng số bài viết (177)
  Số điểm: 1315
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 38 lần


  Chính sách mới khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Đây là nội dung mới được đề cập tại Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

  Theo đó, Chính phủ sẽ có các chính sách ưu đãi và hỗ trợ cụ thể như:

  Miễn, giảm tiền sử dụng đất

  Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

  Hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai

  Hỗ trợ đặc biệt cho nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng khoa học công nghệ
   
  Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp hiệu quả cao
   
  Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường
   
  Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc
   
  Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
   
  Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thủy sản
   
  Hỗ trợ đầu tư bảo quản nông lâm thủy sản
   
  Hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia có quy mô lớn
   
  Hỗ trợ đặc thù đầu tư chế biến gỗ rừng trồng
   
  Hỗ trợ đầu tư nhà máy chế biến nông lâm thủy sản, nhà máy cơ khí chế tạo, nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ
   
  Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ nông thôn
   
  Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.
   
  Ngoài ra tại Dự thảo cũng đề cập đến Nguồn vốn hỗ trợ, theo đó:
   
  - Ngân sách Trung ương bố trí khoảng 1-2% vốn đầu tư phát triển hàng năm; Ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành khoảng 0,5%-2% vốn ngân sách địa phương để thực hiện. Ngoài ra bộ ngành và địa phương được sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1, Điều 49, Luật Khoa học và Công nghệ để thực hiện đầu tư quy định tại Điều 8 và 9 của Nghị định này.
   
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ khả năng cân đối vốn của từng giai đoạn và hàng năm, nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp trong từng địa phương, báo cáo Chính phủ quyết định về nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện Nghị định này.
   
  Xem toàn bộ dung dung Dự thảo Nghị định tại đây

  be positive always

   
  1782 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn myduyen1312 vì bài viết hữu ích
  Sensen93 (24/06/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #458617   24/06/2017

  Sensen93
  Sensen93
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (291)
  Số điểm: 3005
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 153 lần


  Đi đôi với phong trào xây dựng mô hình nông thôn mới thì minh thấy việc đưa ra những chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn cũng là một chính sách hay. Tuy nhiên, để thực hiện cần phải tính toán kỹ lưỡng vì việc áp dụng một số chính sách mới bắt buộc người dân phải thay đổi hoàn toàn mô hình sản xuất của họ trước đây mà có mang lại hiệu quả thật sự không thì còn chưa chắc chắn.

  Everything happens for a reason...

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Sensen93 vì bài viết hữu ích
  myduyen1312 (25/06/2017)