Chính sách hưởng thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
  • #421666 15/04/2016

    Chính sách hưởng thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

           Tôi là cán bộ tại UBND xã, tháng 12/2013 Tôi được UBND xã ký hợp đồng lao động loại hợp đồng không xác định thời hạn căn cứ để ký hợp đồng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và trước khi UBND xã ký hợp đồng với tôi UBND huyện có công văn đồng ý cho UBND xã ký hợp đồng với tôi trong công văn có nêu " đồng ý hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chức danh Văn hóa - Xã hội đối với ông .......................". Xã tôi làm việc thuộc xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được chính phủ phê duyệt từ tháng 12/2013 tới tháng 12/2015. Trong năm 2014 tôi được hưởng thu hút 70% lương theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP tuy nhiên tới tháng 01/2015 tôi không được hưởng nữa và bị truy thu số tiền đã hưởng với lý do không phải là công chức . Sở nội vụ đã có công văn hỏi Bộ nội vụ về những trường hợp như tôi là hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và chờ thi tuyển công chức, và được Bộ nội vụ trả lời là không có những loại hợp đồng như của tôi và trường hợp hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng để làm chuyên môn nghiệp vụ được nêu tại điểm 3  công văn số 1586/BNV-CCVC ngày 16/05/2014 và nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì được hưởng thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP . Trong mục 3 của công văn 1586/BNV-CCVC ngày 16/05/2014 có nếu rõ việc ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập phải trong phạm vị định mức hoặc số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm đúng quy định của bộ luật lao động, trên cở sở thỏa thuận giữa người lao động và đơn vị sự nghiệp công lập. Xã tôi thuộc đơn vị loại 1 với 25 chỉ tiêu biên chế hiện tại còn thiếu 1 chỉ tiêu và UBND huyện đồng ý cho UBND xã ký hợp đồng không xác định thời hạn với tôi trong chỉ tiêu đó. Như vây tôi muốn hỏi là tôi có đủ điều kiện hưởng thu hút vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay không và hợp đồng làm việc của tôi có cần phải ký lại theo đúng quy định như hướng dẫn của Bộ nội vụ hay không?. Tôi xin chân thành cảm ơn!

     
    4726 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận