chính quyền địa phương

Chủ đề   RSS   
  • #405842 09/11/2015

    chính quyền địa phương

    mọi người cho em hỏi so sánh chính quyền địa phương ở đô thị và nông thôn phải làm như thế nào ?

     
    1975 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận