Chia Thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #226235 13/11/2012

  black_rose

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/10/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chia Thừa kế

  Mong mọi người giúp mình giải quyết tình huống sau:

  Năm 1976, ông A và bà B kết hôn với nhau, sinh được 3 người con lần lượt là: C(1976), D( 1978), E(1980), trong đó C bị tâm thần từ nhỏ. D kết hôn với F sinh được 3 con là G, H, K. Năm 2010, D chết không để lại di chúc. Năm 2012, bà B chết, để lại di chúc cho E 1/2 tài sản của mình

  Hãy chia di sản để lại của bà B, biết tài sản của vợ chồng AB là căn nhà trị giá 60 tỷ

   
  4934 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #226279   13/11/2012

  thangtiensinh
  thangtiensinh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2011
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 3126
  Cảm ơn: 151
  Được cảm ơn 154 lần


  Chào bạn black_rose !

  Phải xét ít nhất là 2 trường hợp xảy ra. (Bố mẹ bà B còn sống hay đã chết, hoặc ai còn sống, ai đã chết)

  Đầu tiên, ta xác định số di sản để lại thừa kế của bà B là: 60:2= 30 tỷ,(theo Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình)

  Nếu di chúc là không hợp pháp thì chỉ cần lấy 30 : 4 = 7.5 tỷ thuộc về A=C=E=D(G+H+K)= 7.5 tỷ.

  Nếu di chúc là hợp pháp theo Điều 652 BLDS thì:

  - TH1: Giả sử bố và mẹ bà B đếu không còn sống:

  Nếu chia theo di chúc, thì sẽ được chia như sau:

  + E được 15 tỷ theo di chúc. 

  Số di sản còn lại là: 30 - 15 = 15 tỷ.

  + 15 tỷ này sẽ được chia tiếp theo pháp luật vì không được qui định trong di chúc. Do đó,

  A =C=E=D(G+H+K theo thừa kế kế vị)= 15 : 4 = 3.75 tỷ

  Như vậy, nếu chia theo di chúc thì: A = C = D (G+H+K) sẽ được 3.75 tỷ (1/8 số di sản), E sẽ được 15 + 3.75 = 18.75 tỷ (5/8 số di sản của bà B)

  Tuy nhiên,

  Theo Điều 669 BLDS 2005Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

  1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

  Trong bài toán này có 2 người thuộc đối tượng là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là: ông A, và C (con bị tâm thần từ nhỏ của bà B). Những người này sẽ được nhận ít nhất 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. 

  Suất của một người thừa kế theo pháp luật là: 30 :4 = 7.5 tỷ

  Sở dĩ chia 4 vì trong trường hợp này có 3 suất thuộc 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất là A, C, E. Và 1 suất thuộc hàng thừa kế "một rưỡi" bao gồm G, H, K. (G+H+K thuộc thừa kế kế vị theo Điều 677 BLDS: Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.)

  Do đó, ông A và C mỗi người sẽ được hưởng là: 2/3 x 7.5 = 5 tỷ (dù chia thế nào thì sau khi chia di sản; ông A và C phải nhận được mỗi người 5 tỷ, chứ không phải 3.75 tỷ như chia theo di chúc, để đảm bảo đúng theo Điều 669 BLDS).

  Số di sản còn lại là: 30 - 2x5 = 20 tỷ thuộc về D(G+H+K) và E. Việc phân chia sẽ được chia như tỷ lệ trong di chúc: Theo tỉ lệ trong di chúc đã nêu ở trên thì E là 5/8, D( G+H+K) là 1/8. Như vậy, số tài sản của E gấp 5 lần số tài sản của D(G+H+K). Tức là,nếu tổng tài sản của E và D(G+H+K) chia làm sáu phần thì E được 5 phần và D(G+H+K) được 1 phần. Do đó, trường hợp này thì:

    E = 20 : 6 x 5 =  50/3 tỷ

    D(G+H+K) = 20 : 6 x 1 =  10/3 tỷ

  Tổng tài sản sau khi chia: 5 + 5 + 50/3 + 10/3 = 30 tỷ

  Các trường hợp còn lại, chia tương tự

  Đó là ý kiến của mình. Rất mong nhận được sự đóng góp của black_rose và các thành viên khác trên diễn đàn.

  Thân ái !!!!!

   

  Cập nhật bởi thangtiensinh ngày 13/11/2012 08:38:25 CH

  Thái độ của bạn sẽ quyết định và làm thay đổi cuộc đời bạn !

   
  Báo quản trị |  
 • #226653   15/11/2012

  longquochan
  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  thangtiensinh viết:

  Chào bạn black_rose !

  Phải xét ít nhất là 2 trường hợp xảy ra. (Bố mẹ bà B còn sống hay đã chết, hoặc ai còn sống, ai đã chết)

  Đầu tiên, ta xác định số di sản để lại thừa kế của bà B là: 60:2= 30 tỷ,(theo Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình)

  Nếu di chúc là không hợp pháp thì chỉ cần lấy 30 : 4 = 7.5 tỷ thuộc về A=C=E=D(G+H+K)= 7.5 tỷ.

  Nếu di chúc là hợp pháp theo Điều 652 BLDS thì:

  - TH1: Giả sử bố và mẹ bà B đếu không còn sống:

  Nếu chia theo di chúc, thì sẽ được chia như sau:

  + E được 15 tỷ theo di chúc. 

  Số di sản còn lại là: 30 - 15 = 15 tỷ.

  + 15 tỷ này sẽ được chia tiếp theo pháp luật vì không được qui định trong di chúc. Do đó,

  A =C=E=D(G+H+K theo thừa kế kế vị)= 15 : 4 = 3.75 tỷ

  Như vậy, nếu chia theo di chúc thì: A = C = D (G+H+K) sẽ được 3.75 tỷ (1/8 số di sản), E sẽ được 15 + 3.75 = 18.75 tỷ (5/8 số di sản của bà B)

  Tuy nhiên,

  Theo Điều 669 BLDS 2005Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

  1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

  Trong bài toán này có 2 người thuộc đối tượng là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là: ông A, và C (con bị tâm thần từ nhỏ của bà B). Những người này sẽ được nhận ít nhất 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. 

  Suất của một người thừa kế theo pháp luật là: 30 :4 = 7.5 tỷ

  Sở dĩ chia 4 vì trong trường hợp này có 3 suất thuộc 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất là A, C, E. Và 1 suất thuộc hàng thừa kế "một rưỡi" bao gồm G, H, K. (G+H+K thuộc thừa kế kế vị theo Điều 677 BLDS: Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.)

  Do đó, ông A và C mỗi người sẽ được hưởng là: 2/3 x 7.5 = 5 tỷ (dù chia thế nào thì sau khi chia di sản; ông A và C phải nhận được mỗi người 5 tỷ, chứ không phải 3.75 tỷ như chia theo di chúc, để đảm bảo đúng theo Điều 669 BLDS).

  Số di sản còn lại là: 30 - 2x5 = 20 tỷ thuộc về D(G+H+K) và E. Việc phân chia sẽ được chia như tỷ lệ trong di chúc: Theo tỉ lệ trong di chúc đã nêu ở trên thì E là 5/8, D( G+H+K) là 1/8. Như vậy, số tài sản của E gấp 5 lần số tài sản của D(G+H+K). Tức là,nếu tổng tài sản của E và D(G+H+K) chia làm sáu phần thì E được 5 phần và D(G+H+K) được 1 phần. Do đó, trường hợp này thì:

    E = 20 : 6 x 5 =  50/3 tỷ

    D(G+H+K) = 20 : 6 x 1 =  10/3 tỷ

  Tổng tài sản sau khi chia: 5 + 5 + 50/3 + 10/3 = 30 tỷ

  Các trường hợp còn lại, chia tương tự

  Đó là ý kiến của mình. Rất mong nhận được sự đóng góp của black_rose và các thành viên khác trên diễn đàn.

  Thân ái !!!!!

   

  Hello

  T thấy cái phần t gạch chân ấy chưa hợp lý lắm.Bởi sau khi chia di sản theo điều 669 xong thì việc chia thừa kế tiếp theo phải dựa vào nội dung di chúc.Như vậy số tài sản còn lại là 20 tỷ kia thì E sẽ được hương 1 nửa

  E=20/2=10 tỷ

  Số tài sản còn lại là của các con D

  G=H=K=10/3 tỷ

  Thân ái!

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #226658   15/11/2012

  thangtiensinh
  thangtiensinh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2011
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 3126
  Cảm ơn: 151
  Được cảm ơn 154 lần


  Chào longquochan !

  Nếu như bạn nói 20 tỷ sẽ cho E hưởng 1/2 là 10 tỷ (đúng như trong tỉ lệ theo di chúc), thì 10 tỷ còn lại không được định đoạt trong di chúc nên phải chia pháp luật chứ. Như vậy, 10 tỷ còn lại vẫn có phần của A, C, E, D(G+H+K) chứ. Mình cũng đã từng nghĩ cách chia như bạn nhưng mình thấy không hợp lý ở chỗ là 1/2 số di sản không được định định đoạt trong di chúc lại không có phàn của A và C

  Thân !

  Thái độ của bạn sẽ quyết định và làm thay đổi cuộc đời bạn !

   
  Báo quản trị |  
 • #226757   15/11/2012

  longquochan
  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  hello

  Mình có chút nhầm lẫn 

  Số tài sản còn lại là 20 tỷ kia sẽ chia cho E 1/2 theo di chúc

  E=20/2=10 tỷ

  Số tiền còn lại 10 tỷ sẽ tiếp tục chia theo pháp luật

  Các con của D =E =10/2=5 tỷ

  Vậy các con của là G=H=K=5/2 tỷ

  Tổng E= 10+5=15 tỷ

   

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #226843   15/11/2012

  thangtiensinh
  thangtiensinh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2011
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 3126
  Cảm ơn: 151
  Được cảm ơn 154 lần


  Chào bạn Tùng !

  Không bàn đến kết quả ai đúng, ai sai. Vì có thể cả hai cùng sai 

  Tuy nhiên, trong câu trả lời của bạn có chút mâu thuẫn là:

   

  longquochan viết:

  Số tiền còn lại 10 tỷ sẽ tiếp tục chia theo pháp luật

  Các con của D =E =10/2=5 tỷ

  Vậy các con của là G=H=K=5/2 tỷ

  Tổng E= 10+5=15 tỷ

  Nếu đã chia theo pháp luật thì không thể chia như bạn, theo pháp luật tức có nghĩa là ngoài E, D(G+H+K) thì còn có A và C nữa.

  Và chỗ phần mình gạch chân là G=H=K=5/3 tỷ chứ. Có lẽ bạn viết nhầm. Hehe

  Thân thân !

   

  Thái độ của bạn sẽ quyết định và làm thay đổi cuộc đời bạn !

   
  Báo quản trị |  
 • #226868   15/11/2012

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3550 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Phức tạp thế 

  Nó đơn giản thế này thôi.

  Di sản thừa kế của bà B: 60 tỷ/2 = 30 tỷ.

  Những người được hưởng thừa kế của bà B gồm: A, C, D, E.

  Nhưng người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc gồm: A và C.

  Một suất thừa kế theo pháp luật của bà B: 30 tỷ/4 = 7,5 tỷ.

  Di chúc để lại cho E 1/2 = 15 tỷ. 

  Phần còn lại 15 tỷ chia theo pháp luật cho A, C, D, E theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 676. Theo đó: A = C = D = E = 15 tỷ/4 = 3,75 tỷ.

  Theo Điều 669 thì A = C = 7,5 tỷ X 2/3 = 5 tỷ.

  Như vậy nội dung di chúc đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của A và C, nên cần phải lấy bớt phần của E được hưởng theo di chúc để bù đắp cho A và C. 

  Kết quả: 

  E = 15 tỷ + 3,75 tỷ - 2,5 tỷ (bù cho A và C) = 16,25 tỷ.

  A = C = 5 tỷ.

  G = H = K = 3,75 tỷ/3 = 1,25 tỷ.

   

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |