chia thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #186036 16/05/2012

  chia thừa kế

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập Tự do Hạnh phúc

   

  Lời Di Chúc

  Tôi là  Vương  Thị Thịnh

  Gia đình tôi được 8 người con .Trong đó có 2 anh con trai và 6 người con gái

  Hiện nay các con tôi đã có gia đình đủ cả .

  Hiện nay anh trai cả đã có nhà ở .Riêng người con trai út đang ở cùng tôi.Nay tôi đã 70 tuổi .Tôi cảm thấy không đủ khả năng tu sửa nhà cửa .Vậy tôi xin nhường lại toàn bộ tài sản ,đất đai cho gia đình anh con trai út,với tổng giá trị bằng tiền là :7 triệu đồng

  (bảy triệu đồng chẵn) .

              Tôi lấy số tiền này chia cho các con tôi như sau :

  Chia cho con trai 2 phần, con gái 1 phần.(riêng cháu đích tôn cũng được 1 phần như con gái). Phần tôi lấy ra 1 triệu để thuốc men .

              Vậy nay tôi cùng 2 anh con trai thống nhất .Theo di chúc này,nếu ai trái ý tôi là người mất hiếu .

              Nay tôi vẫn sử dụng ,khi nào tôi khuất đi ,di chúc này mới có hiệu lực và sẽ giao cho anh con trai cả thi hành theo di chúc.

  Nay tôi đủ minh mẫn để làm di chúc này .

                                                                                      Nghĩa Hồng ,ngày 24/6/2005

   

  Con trai cả                               Mẹ                                           Con trai út

  Vương Thanh Khiết                Vương Thị Thịnh                    Vương Quốc Chinh

                                                 

                                                  Đại diện dòng họ làm chứng

                                                  Trần Văn Kính

   

  ’Di chúc để trong chiếc tủ đứng .Các con trai,gái ,con dâu,con rể và đại diện dòng họ cùng tìm thấy

  Khi viết di chúc là ngày : 24/6/2005

  Ngày mất 15/02/2010 ‘’ dương lịch

   

  Nhờ luật sư giúp tôi giải quyết tình huống này. Chân thành cảm ơn luật sư!

  Luật sư có thể trả lời về địa chỉ mail dùm tôi: thangbinhcongchua_tnt@yahoo.com

   
  3052 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #217248   01/10/2012

  nguyenquyan_hlu
  nguyenquyan_hlu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2011
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Tôi xin trích "Vậy tôi xin nhường lại toàn bộ tài sản ,đất đai cho gia đình anh con trai út,với tổng giá trị bằng tiền là :7 triệu đồng

  (bảy triệu đồng chẵn) .

              Tôi lấy số tiền này chia cho các con tôi như sau :

  Chia cho con trai 2 phần, con gái 1 phần.(riêng cháu đích tôn cũng được 1 phần như con gái). Phần tôi lấy ra 1 triệu để thuốc men ."

  Có thể thấy phía trên thì bảo rằng nhường toàn bộ cho con trai út nhưng dưới thì lại bảo lấy tiền chia cho các con! Tôi đang thực sự không hiểu nội dung của di chúc này!

  Đó là nội dung, còn về vấn đề di chúc thì nó hoàn toàn hợp pháp, bởi:
  Theo quy định tại Điều 652, 653, 654 của Bộ luật Dân sự 2005, di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ điều kiện: người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. Di chúc bằng văn bản phải có người làm chứng. Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

  Di chúc phải ghi rõ: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản; việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc có nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. 

  Cũng theo quy định tại Điều 654 của Bộ luật Dân sự năm 2005, mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc (trừ người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự).

  Nguyễn Quý An !

   
  Báo quản trị |