Chia tài sản thừa kế khi không đăng kí kết hôn

Chủ đề   RSS   
 • #178592 15/04/2012

  Chia tài sản thừa kế khi không đăng kí kết hôn

  Kính gửi luật sư,

  Bố em và mẹ cả có 3 người con nhưng hiện họ đã lí dị và sau đó năm 1980 bố em lấy mẹ em nhưng không làm thủ tục đăng kí kết hôn. Tất cả những tài sản có giá chị như nhà đất, cửa hàng kinh doanh đều đứng tên mẹ em. Bố em đã mất nhưng không lập di chúc và giờ 3 anh chị con mẹ cả đề cặp đến vấn đề phân chia tài sản thừa kế.
  Vậy anh chị ấy có quyền hợp pháp về số tài sản đó không? Em nhớ một số lần nhà em chuyển nhượng bất động sản nhưng chính quyền đều yêu cầu mẹ em xin xác nhận là chưa kết hôn lần nào.
  Chân thành cám ơn luật sư!   
   
  2777 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận