Chia tài sản khi giải thể DN có phải lập hoa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #116680 10/07/2011

  theanhtk

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Chia tài sản khi giải thể DN có phải lập hoa đơn không?

    Khi thành lập công ty cổ phần,chúng tôi góp vốn bằng tiền  mua ô tô có hóa đơn gtgt tên và mã số thuế công ty, đã kê khai khấu trừ thuế đầu vào, đăng ký sơ hữu, sử dụng mang tên công ty. xin hỏi khi công ty giải thể chia tài sản là chiếc ô tô này cho thành viên của Công ty, vậy công ty có phải lập hóa đơn không? nếu có nội dung lập như thế nào?
   
  5357 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #116878   11/07/2011

  trung_truc
  trung_truc

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/11/2009
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Không phải lập hóa đơn bởi vì hóa đơn chỉ được lập khi phát sinh giao dịch mua bán hoặc tương đương (như tiêu dùng bội bộ). Theo tôi chỉ cần lập biên bản phân chia tài sản có xác nhận của tất cả các cổ đông
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trung_truc vì bài viết hữu ích
  theanhtk (11/07/2011)
 • #117488   13/07/2011

  theanhtk
  theanhtk

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần  Cam ơn anh! nhưng tôi được biết có trường hợp không phải là mua bán nhưng cũng phải lập hoa đơn. tôi gửi anh đoạn trích công văn của BTC như sau:

  BỘ TÀI CHÍNH
  -----------------

  Số: 14148/BTC-TCT


  V/v: chính sách thuế đối với tài sản rút vốn

  CỘNGÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ------------------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

   

  Kính gửi:

  - Cục Thuế thành phố Hà Nội;
  - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

  Bộ Tài chính nhận được công văn số 10851/CT-THNVDT ngày 30/6/2009 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc kê khai lệ phí trước bạ và công văn số 2917/CT-THNVDT ngày 20/4/2009 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc chuyển trả tài sản vốn góp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  ...

  2. Thuế giá trị gia tăng đối với tài sản rút vốn:

  Tại Điểm 2.18 (a1), Mục IV, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

  “Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản vóp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn”.

  Căn cứ quy định nêu trên, hóa đơn đối với trường hợp tài sản (tài sản là ô tô; quyền sử dụng đất (có hoặc không có tài sản gắn liền trên đất)…) rút vốn được thực hiện như sau:

  Trường hợp các cá nhân khi góp vốn vào Công ty mà chứng từ của tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản thì khi các cá nhân rút vốn, Công ty không lập hóa đơn, chỉ cần có đ��� chứng từ chứng minh cá nhân được rút vốn khỏi doanh nghiệp.

  Trường hợp các cá nhân khi góp vốn vào Công ty mà chứng từ của tài sản góp vốn bao gồm cả hóa đơn giá trị gia tăng và Công ty đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng thì khi các cá nhân rút vốn, Công ty lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

  Riêng đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng đất được trừ không tính thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính và giá trị vốn góp hoàn trả được xác định theo đánh giá thực tế của hội đồng giao nhận.

  Đối với các trường hợp trước thời điểm ban hành công văn này nếu đã không thu thì không xử lý lại.

  Bộ Tài chính trả lời để các Cục Thuế được biết./.

  Cập nhật bởi theanhtk ngày 14/07/2011 07:38:34 CH Cập nhật bởi theanhtk ngày 14/07/2011 06:20:59 CH
   
  Báo quản trị |