Chia sẻ sổ tay kiểm sát viên hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #424067 09/05/2016

  Chia sẻ sổ tay kiểm sát viên hình sự

  Cuốn Sổ tay Kiểm sát viên hình sự là một công trình nghiên cứu khoa học vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn sâu sắc. Đây không phải là tập hợp những chỉ thị, hướng dẫn bắt buộc, mà là cẩm nang, là nguồn tài liệu có tác dụng tham khảo trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Kiểm sát viên.

            Cuốn Sổ tay đề cập tới lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, song Ban biên soạn không có tham vọng trình bày một cách chi tiết tất cả các hoạt động của Kiểm sát viên thuộc lĩnh vực được nghiên cứu, mà chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề chung nhất, những vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của Kiểm sát viên. Đồng thời, theo yêu cầu của đa số đại biểu làm công tác thực tiễn tham dự hội nghị, cuốn Sổ tay Kiểm sát viên hình sự có trình bày một số kinh nghiệm thực tiễn thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với một số loại tội phạm điển hình. Từ kinh nghiệm này, Kiểm sát viên có thể tận dụng trong hoạt động thực tiễn của mình khi phải xử lý những vụ án tương tự hoặc có thể nhân rộng những kinh nghiệm đó trong việc xử lý các loại tội phạm khác.

   
  5231 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thachanthat vì bài viết hữu ích
  thanhphuctran (30/09/2016) danhanoi (27/05/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận