Chia di sản thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #259932 08/05/2013

  khanhnguyen92

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chia di sản thừa kế

  A có vợ là B, có con là C, D. C có vợ là M, có con là K, H. A chết đề lại di chúc cho B, C, D mỗi người 1/3 di sản. Chia di sản của A biết A, D chêst cùng thời điểm. 

  Xin hỏi trường hợp D chết không có thế vị thì phần di sản cho D sẽ được xử lý như thế nào?

   
  3910 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #260001   08/05/2013

  thangtiensinh
  thangtiensinh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2011
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 3126
  Cảm ơn: 151
  Được cảm ơn 154 lần


  Chào bạn !

  Bạn tham khảo Điều 667 BLDS 2005. Hiệu lực pháp luật của di chúc:

  Đ.667 BLDS viết:

  Điều 667. Hiệu lực pháp luật của di chúc

  1. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.

  2. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

  a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

  b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

  Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

  3. .............

  ................

  Theo Khoản 2, Điều 675, bLDS 2005.

  Ðiều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

  Đ.675 BLDS viết:

  1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
   a) Không có di chúc;
   b) Di chúc không hợp pháp;
   c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;
   d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

  2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

  a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
  b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
  c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

  Như vậy, Di sản của D nếu D còn sống sẽ được hưởng sẽ tiến hành chia theo pháp luật. (Qui định tại chương XXIV, BLDS 2005)

  Thân !

   

  Thái độ của bạn sẽ quyết định và làm thay đổi cuộc đời bạn !

   
  Báo quản trị |