Chi trả tiền bồi thường thu hồi đất mà GCN đang thế chấp tại ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #539606 28/02/2020

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 2625
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 27 lần


  Chi trả tiền bồi thường thu hồi đất mà GCN đang thế chấp tại ngân hàng

  Việc chi trả tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất mà GCN đang thế chấp tại ngân hàng thì giải quyết như thế nào?

   
  2049 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539800   29/02/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Theo quy định tại Khoản 28 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đaiquy định như sau:

  "Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

  ...

  28. Bổ sung Điều 43a như sau:

  “Điều 43a. Xử lý quyền sử dụng đất đang cho thuê, đang thế chấp khi Nhà nước thu hồi đất

  1. Đất đang cho thuê, thế chấp mà Nhà nước thu hồi theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật đất đai thì hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt. Việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan đến quyền sử dụng đất giữa các bên trong hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự."

  Theo đó thì trường hợp này do các bên thỏa thuận về việc xử lý các nghĩa vụ liên quan.Còn tiền bồi thường hỗ trợ vẫn sẽ chi trả cho người sử dụng đất

  Nếu người sử dụng đất không trả hoặc không có khả năng trả thì ngân hàng có thể khởi kiện ra tòa. Khi đó sẽ rơi vào trường hợp đang có tranh chấp, tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho ngươi có quyền sử dụng đất.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/12/2020)
 • #565105   22/12/2020

  Người đang có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp ngân hàng có được nhận tiền bồi thuòng không ? áp dụng theo quy định nào ?

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hailss vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/12/2020)