DanLuat 2015

Chi Tiền thưởng tết cho nhân viên

Chủ đề   RSS   
 • #126920 30/08/2011

  tranthaodan

  Mầm

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2011
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 625
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  Chi Tiền thưởng tết cho nhân viên

  Luật sư cho em hỏi công ty em cuối năm làm việc công ty có mua Bia về để biếu nhân viên và công ty có lấy hóa đơn GTGT về nhưng nội dung ghi là Bia số lượng 150 két .Cho em hỏi với hóa đơn như vậy cty em có được đưa vào chi phí hợp lý ko ah. Em cảm ơn LS
   
  7327 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #129434   10/09/2011

  vulinh1982
  vulinh1982

  Female
  Sơ sinh

  Kiên Giang, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi Luật sư: công ty mua bánh trung thu cho công nhân, bên bán xuất hóa đơn, vậy chi phí này có được tính vào chi phí không ạ?
   
  Báo quản trị |  
 • #129449   10/09/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13608)
  Số điểm: 93781
  Cảm ơn: 3073
  Được cảm ơn 4706 lần
  SMod

  Vụ này tôi chưa rành lắm nhưng đánh liều trả lời xem sao. Bà con nào ném đá thì chọn cục nho nhỏ thôi nhé, ném cục to vỡ đầu tội nghiệp

  Căn cứ vào quy định dưới đây của luật thuế TNDN và nghị định 124/2008/NĐ-CP, thông tư 130/2008/TT-BTC thì các chi phí mà tranthaodanvulinh1982 liệt kê ở trên được tính vào chi phí hợp lý.

  Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường;

  b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;

  c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;

  d) Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định;

  đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;

  e) Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho;

  g) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;

  h) Trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật;

  i) Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;

  k) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

  l) Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;

  m) Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;

  n) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra;

  o) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật.

  3. Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh chi phí bằng ngoại tệ.

  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-