Chi phí trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ đề   RSS   
 • #463339 01/08/2017

  thu93.th

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:31/07/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chi phí trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản

  Kính gửi Luật sư

  Công ty em mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng 1 khách sạn, công ty chỉ thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ngoài ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào khác

  -         Một số chi phí phát sinh như sau có nên hạch toán vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang ( TK 241)  không hay hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK 642) và  được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

  1.     Chi phí mua văn phòng phẩm, thuê văn phòng…

  2.     Tiền lương nhân viên quản lý : Giám đốc, kế toán…

  3.     Chi phí mua máy tính , máy in, bàn ghế ,quạt cho văn phòng  hạch toán vào 242, chi phí này có được phân bổ ngay hay phải chờ đến khi XDCB hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh mới được phân bổ

  4.     Chi phí phân bổ của máy tính, máy in, quạt , bàn ghế trên đưa vào chi phí XDCB dở dang ( TK 241) hay đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp và có được tính trừ khi xác định thuế TNDN không.

   
  6228 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận