Chi phí thuê nhà dưới 100trđ/năm

Chủ đề   RSS   
 • #352678 28/10/2014

  vVOQUANGHAI

  Male
  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:25/03/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chi phí thuê nhà dưới 100trđ/năm

  Công ty tôi thuê nhà làm VPĐD có giá dưới 100 trđ/ năm nhờ luật sư tư vấn về việc lấy hóa đơn như thế nào cho hợp lệ để được tính vào chi phí kinh doanh năm 2014. 

  Tôi đã tham khảo trên công thông tin điện tử của bộ tài chính nhưng cách trả lời vẫn còn chưa thống nhất tôi xin trích những câu hỏi và trả lời như sau:

  Câu hỏi số 18: ngày 23/06/2014 (trên công thông tin điên tử Bộ tài chính)

  18. Xin Chào Ban Biên tập, Xin cho tôi hỏi vấn đề sau : 1/ Tôi có 1 ngôi nhà dự định sẽ cho cty A thuê tầng trệt để làm văn phòng công ty với mức tiền cho thuê là 8 trd/ tháng, tổng tiền thuê 1 năm là 96 trd / năm. Theo khoản 25 điều 4 thông tư 129/2013/TT-BTC thì với mức tiền cho thuê này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Vậy cho tôi hỏi : hàng tháng Cty A trả tiền thuê nhà cho tôi Cty này lập phiếu chi và lập bảng kê 01/TNDN để tính vào chi phí hợp lý có được không? Vì tôi có hỏi tư vấn tại Chi cục thuế địa phương thì họ nói rằng không được kê khai trên bảng kê 01/TNDN mà phải xuất hóa đơn và đóng thuế GTGT bằng 5% trên doanh thu cho thuê nhà vì họ nói cho thuê nhà không phải là một hàng hóa hay dịch vụ nên không thuộc hướng dẫn tại khoản 25 điều 4 của thông tư 129/2013/TT-BTC. 2/ Vì Cty này có ít người nên họ đề nghị không lắp công tơ điện nước riêng mà sử dụng chung với nhà tôi và họ đồng ý hàng tháng sẽ trả tiền điện là 900.000 đ / tháng và tiền nước là 100.000 đ / tháng. Vậy tiền điện nước này không tính vào doanh thu thuê nhà của tôi có đúng không? Về phía Cty A họ sẽ dùng hóa đơn điện nước của tôi để kê khai và hạch toán vào chi phí với mức chi tiền điện là 900.000 đ / tháng và nước 100.000 đ/ tháng có được không? Tôi xin cảm ơn và rất mong nhận được sự trả lời sớm nhất từ Quý Ban.

  Trả lời:

  Chúc mừng Bạn có tài sản là căn nhà có giá trị, được sử dụng để cho thuê, kiếm thêm thu nhập. Bạn trích dẫn đúng quy định tại khoản 25, điều 4 Thông tư số 129/2013 nhưng rất tiếc việc Bạn có nhà để cho thuê không thuộc trường hợp này và việc cán bộ thuế trả lời Bạn là hoàn toàn đúng. Để có Hoá đơn giao cho đơn vị thuê nhà, Bạn cần làm thủ tục khai nộp thuế GTGT là 5% theo quy định tại điều 11 Thông tư số 156/2013, lập giấy đề nghị mua hoá đơn theo mẫu quy định (chi cục thuế có thể hỗ trợ miễn phí cho bạn việc này.

  Với chi trả tiền điện, tiền nước: Công ty đi thuê đó trả cho Bạn bao nhiêu là quyền của họ và Bạn, tuy nhiên để có thể ghi nhận chi phí họ cần làm rõ số thực trả cho Bạn theo chỉ số ghi trên đồng hồ điện, nước kèm theo phiếu chi, cuối năm ghi vào bảng kê số 02/TNDN.

  TỔNG CỤC THUẾ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CỤC THUẾ TP ĐÀ NẴNG

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1638/CT-TTHT 
  V/v cấp hoá đơn lẻ đối với hoạt động cho thuê mặt bằng

  Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2014


  Kính gửi: Ông (Bà) Trương Lê Vân Kiều 
  Địa chỉ: 126 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng 
   

  Trả lời phiếu chuyển số 334/PC-TCT ngày 4/4/2014 của Tổng cục Thuế về việc chuyển thư hỏi của độc giả Trương Lê Vân Kiều đề nghị hướng dẫn chính sách thuế, Cục Thuế TP Đà Nẵng có ý kiến như sau:

  Căn cứ các quy định tại:

  - Luật Quản lý thuế;

  - Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

  - Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;

  - Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

  - Công văn số 983/CT-THNVDT ngày 17/3/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng v/v quản lý thu thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, mặt bằng, tài sản.

  Trường hợp Ông (Bà) Trương Lê Vân Kiều là cá nhân phát sinh thu nhập từ hoạt động cho đơn vị viễn thông thuê mặt bằng đặt trạm thu phát sóng phải thực hiện kê khai thuế Môn bài, thuế GTGT và thuế TNCN, cụ thể như sau:

  - Ông (Bà) thực hiện khai thuế môn bài tại Chi cục Thuế quận, huyện nơi có mặt bằng cho thuê theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

  - Ông (Bà) thực hiện khai thuế (GTGT + TNCN) theo mẫu 01/CTN-ĐN ban hành kèm theo công văn số 983/CT-THNVDT ngày 17/3/2014 nêu trên và gởi kèm theo Hợp đồng cho thuê mặt bằng tại Chi cục Thuế quận/huyện nơi có mặt bằng cho thuê theo quý hoặc từng lần phát sinh thu nhập.

  Trường hợp Ông (Bà) có nhu cầu sử dụng hoá đơn đối với hoạt động cho thuê mặt bằng nêu trên thì phải có đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính) và nộp thuế đầy đủ thì được Chi cục Thuế quận/huyện nơi có mặt bằng cho thuê cấp hóa đơn lẻ để sử dụng theo quy định.

  Cục Thuế TP Đà Nẵng trả lời để Ông (Bà) được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế tại trang thông tin điện tử của Cục Thuế TP Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.gdt.gov.vn./ .

  Nơi nhận: 
  - Như trên; 
  - TCT (báo cáo); 
  - P.THNVDT; HCQTTVAC (Ấn chỉ); 
  - Lưu VT, TT-HT (2b).

  KT. CỤC TRƯỞNG 
  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
    
    
    
    
    
    
    
  Nguyễn Đình Ân

  Câu hỏi:16 07/8/2014 trên trang thông tin điện tử bộ tài chính

  16. Kính gửi ban biên tập, Hiện tại tôi rất băn khoăn vì chính sách thuế không đồng nhất giữa các cơ quan thuế ở các địa phương khác nhau. Khi thanh toán tiền cho đơn vị viễn thông thuê mặt bằng đặt trạm thu phát sóng, tôi đã được đọc phần trả lời của Cục thuế TP Đà Nẵng ở câu hỏi số 35 trên trang web của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính là nếu hộ dân có mặt bằng cho thuê, khi có nhu cầu mua hóa đơn để làm thủ tục thanh toán thì cơ quan thuế cấp hóa đơn bán lẻ và thu thuế. Tuy nhiên, ở tỉnh Quảng Nam, khi tôi đến chi cục thuế để mua hóa đơn, cán bộ thuế cho biết theo công văn số 444/CT-TTHT ngày 08/02/2014 của Cục thuế Tỉnh Quảng Nam về việc cấp hóa đơn bán lẻ và chứng từ tài chính trong cho thuê mặt bằng lắp đặt trạm thu phát sóng viễn thông, thì với mức thu 5.000.000 đồng/tháng (tức là 60.000.000 đồng/năm), việc cho thuê nhà của tôi không thuộc diện nộp thuế GTGT, nên cán bộ thuế không cấp hóa đơn bán lẻ. Tôi thực sự không biết làm thế nào để thanh toán được số tiền cho thuê này, khi đơn vị viễn thông có trụ sở tại Đà Nẵng căn cứ vào văn bản của Cục thuế Đà Nẵng yêu cầu có hóa đơn mới thanh toán; nhưng đến cơ quan thuế tại Quảng Nam lại cho là hoạt động này không nộp thuế GTGT nên không cấp hóa đơn. Kính mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập!

  Trả lời:

  Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nhận được Phiếu chuyển số 728/PC-TCT ngày 29/7/2014 của Tổng cục Thuế về việc chuyển thư hỏi của độc giả Nguyễn Thị Thương từ Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính hỏi về cấp hóa đơn lẻ đối với hoạt động cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà. Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn 2270/TCT-CS ngày 18/6/2014 về chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê (Cục Thuế sao gửi văn bản kèm theo).

  Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo cho Bà Nguyễn Thị Thương biết để thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 2270/TCT-CS ngày 18/6/2014 của Tổng cục Thuế./.

  Luật sư xem Công văn 2270/TCT-CS ngày 18/6/2014 của Tổng cục Thuế được đăng trên Cổng tông tin điện tử Bộ tài chính . 

  Tôi nhờ luật sư giải thích có sự khác biệt gì trong các câu hỏi và trả lời không. Xin chân thành cảm ơn!

   
  7546 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #355764   11/11/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Về nguyên tắc thì công văn không có giá trị pháp lý mà chỉ nhằm mục đích hướng dẫn DN, nên bạn thực hiện hay không thì cũng không bắt buộc, bên cạnh đó cơ quan nhà nước cũng không bắt buộc phải tuân theo đúng Công văn đó.

  Còn về thực tiễn thì thường DN sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 2270/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê nhé bạn

  Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng... mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  vVOQUANGHAI (12/11/2014)