Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập

Chủ đề   RSS   
 • #443973 16/12/2016

  Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập

  Tôi có thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giùm: Xin chân thành cảm ơn

  1.Theo thông tư 06/2016/ TT-BXD ngày 10/3/2016: chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập thuộc chi phí khác và nằm trong tổng mức đầu tư;

  2. Theo thông tư số Số: 09/2016/TT-BTC, ngày 18 tháng 01 năm 2016 thì

   + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa = Ki-TTPD % x Tổng mức đầu tư

  + Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT

  Vậy xin hỏi: 1. Tổng mức đầu tư ở đây cụ thể là thế nào có trùng lặp không ?
                     2. Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT; tổng mức đã tính GTGT rồi vậy chi phí kiểm toán lại tính lần nữa có đúng không ?
   

   

   
  3432 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận