Chi phí sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn

Chủ đề   RSS   
 • #354485 05/11/2014

  Chi phí sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn

  Luật sư cho tôi hỏi:
  1. Công ty tôi bên lĩnh vực vận tải thường thì trong kỳ phát sinh những khoảng sửa chữa thường xuyên lớn thì bên công ty tôi có đưa hết vào phí được không? Nếu có công văn, văn bản nào liên quan. Ví dụ: Công ty tôi có  vào sửa chữa phát sinh hết 80 triệu đó công ty tôi đưa vào chi phí hết được không.
  2. Chi phí sửa chữa lớn của những xe phát sinh đầu năm bên Công ty tôi phân bổ hết trong năm được không? hay phải phân bổ không quá 3 năm
   
  7266 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận